Noul Cod de procedură fiscală va intra în vigoare la 1 ianuarie 2016, ocazie cu care se abrogă OG 92/2003 privind actualul Cod de procedură fiscală. Este o lege amplă, cu lucruri bunuri și lucruri mai puțin plăcute.

Vom acorda Codului de procedură fiscală în perioada următoare mai multe analize, prin alerta de astăzi făcând o informare asupra unor lucruri de maximă aplicabilitate în viața de zi cu zi a contribuabililor persoane juridice sau persoane fizice.

Analizăm în materialul de astăzi termenul de prescripție al impozitelor, respectiv dobânzile și penalitățile de întârziere din noul Cod de procedură fiscală.

Ce perioadă de prescripție au conform noului Cod de procedură fiscală impozitele și taxele?

Termenul de prescripție, ca regulă generală, este de 5 ani. Atipică este data de la care începe acest termen de prescripție, respectiv termenul de prescripție începe de la data de 1 iulie a anului următor celui în care s-au născut obligațiile fiscale.

Practic, pentru impozitele aferente lunii ianuarie 2016, cu scadență pe 25 februarie 2016, termenul real de prescripție începe în 1 iulie 2017 și se finalizează la 30 iunie 2022.

Observăm că termenul practic real de prescripție este de 6 ani și aproximativ 4 luni.

Pentru impozitele și taxele sustrase la plată ca urmare a încălcării legislației penale, termenul de prescripție este de 10 ani de la data faptei considerate infracțiune.

Ce dobânzi și penalități sunt datorate pentru neplata la scadență a impozitelor?

Pentru neachitarea la scadență a impozitelor și taxelor datorate se vor plăti 3 tipuri de dobânzi și penalități, respectiv (art. 174-181 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală):

  • dobânzi de întârziere în procent de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere, respectiv 7,3%/an.
  • penalități de întârziere în procent de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere, respectiv 3,65%/an.
  • penalități pentru nedeclarare aferente debitelor stabilite suplimentar cu ocazia inspecției, însă inclusiv pentru corectarea din proprie inițiativă a unor erori, penalitățile de întârziere sunt în procent de 0,08% pentru fiecare zi de întârziere, respectiv 29,2% / an.

Această penalitate creează cadrul ilegal, din punctul nostru de vedere, pentru a negocia legea cu inspectorul fiscal, respectiv penalitatea se reduce dacă opinia inspectorului fiscal este generată de norme interne ale ANAF nepublicate în Monitorul Oficial. În plus, iarăși se creează o legislație internă ANAF, nepublicată în Monitorul Fficial, în mod evident eronată și neaplicabilă, datorită următorului temei normativ:

Art. 181. „(7) Penalitatea de nedeclarare nu se aplică dacă obligaţiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/plătitor şi stabilite de organul de inspecţie fiscală prin decizii de impunere rezultă din aplicarea unor prevederi ale legislaţiei fiscale de către contribuabil/plătitor, potrivit interpretării organului fiscal cuprinse în norme, instrucţiuni, circulare sau opinii comunicate contribuabilului/plătitorului de către organul fiscal central.”

Ar trebui să spună cineva și organului fiscal că orice procedură nepublicată în Monitorul Oficial nu este opozabilă contribuabilului și are valoare juridică zero.

Atenție, dragi colegi, dacă aveți o eroare în depunerea unei declarații cu sume mai mici decât ar fi trebuit, penalitatea de nedeclarare este de aproape 30%, pe lângă celelalte două sancțiuni (dobânzi și penalități de întârziere). Desigur, organul fiscal este generos, nu ne mai dă amendă pentru depunerea unei rectificative.

Desigur, penalitatea asta de întârziere devine și metodă de șantaj deoarece se reduce cu 75% dacă plătești impozitele stabilite suplimentar prin decizia de impunere de la finele controlului.

Cu alte cuvinte, venim și îți stabilim impozitele, le accepți așa cum sunt și beneficiezi de o reducere de 75% din penalitatea de nedeclarare. Dacă se contestă rezultatul inspecției nu mai beneficiezi de această reducere. Desigur, actuala formă a legii încalcă prevederile constituționale privind atât accesul în instanță, cât și privind impersonalitatea legii.

În total, ca pondere anuală, dobânzile și penalitățile de întârziere și penalitățile pentru nedeclarare vor avea în anul 2016 o rată de 40,15%, procent ce se va aplica din păcate nu numai asupra impozitelor neachitate din diverse considerente ci și celor generate de erori contabile. Frumoasa meserie contabilă devine una dintre cele mai riscante activități.

În anul 2015, dobânzile și penalitățile de întârziere sunt:

  • dobânzi: 0,03% / zi reprezentând 10,95% / an.
  • penalități de întârziere în sumă de 0,02% / zi reprezentând 7,3% / an.

Total procentual 2015: 18,25 % / an.

Creștere anuală 2016 comparativ cu 2015: 40,15 / 18,25 = 2,2   -> 220 % .

Prin urmare răspunsul la întrebarea de unde acoperim deficitul bugetar din perioada următoare este: o parte îl acoperim prin creșterea uriașă a dobânzilor și penalităților, respectiv din amenzile pentru nerespectarea diverselor obligații, amenzi ce le vom analiza în perioada următoare.

Ai nevoie de Noul Cod de procedură fiscală? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here