Băncile vor adopta noul Cod de Conduită, document care conține principiile eticii bancare în raport cu clienții, și care a fost publicat în data de 5 noiembrie 2018 de Asociația Română a Băncilor.

Codul revizuiește principiile emise în 2009 și aduce și noutăți, mai ales în ceea ce  privește protecția consumatorilor aflați în situații de dificultate financiară, cazuri sociale și alte asemenea situații.

Capitolul “Principii de bune practici bancare și de conduită a băncilor în relația cu debitorii consumatori confruntați cu situații de dificultate de plată ori reprezentând un caz social” prevede atât măsuri de prevenție, pentru identificarea din timp a cazurilor cu risc de a ajunge în dificultate financiară, cât și soluțiile care pot fi aplicate atunci când cazul social este în curs. Sunt catalogate drept “dificultăți de plată” cazurile în care debitorii ajung la o situație financiară depreciată semnificativ față de momentul încheierii contractului de credit și nu dispun de active suficiente prin a căror valorificare să poată asigura rambursarea creditului fără a surveni deteriorarea severă a condițiilor de viață. O asemenea deteriorare poate fi generată, de exemplu, de pierderea locului de muncă, de diminuarea semnificativă a veniturilor și/sau creșterea simultană a obligațiilor de plată aferente creditelor (inclusiv din cauza fluctuației cursului valutar, ratei dobânzii etc.). 

Pentru a putea fi ajutat, consumatorul care se află într-o situație de dificultate trebuie să anunțe banca de modificarea situației sale financiare. Toate informațiile sau soluțiile identificate de bancă trebuie explicate debitorului cât mai clar, pentru identificarea celei mai bune căi de a stopa situația de dificultate. 

2.2.2.1. analiza unei palete cât mai largi de opțiuni pentru sprijinirea Debitorului, ținând cont de particularitățile Cazului social și de circumstanțele concrete în care Debitorul se găsește;

2.2.2.2. aplicarea unor soluții, conforme cu dispozițiile legale, viabile și adecvate Debitorului, putând fi avute în vedere fie una sau mai multe dintre măsurile prevăzute la pct. 2.1.2.2 de mai sus, sau aplicarea unor măsuri excepționale, cum ar fi stoparea/ renunțarea la calcularea unor costuri aferente creditului sau chiar reducerea datoriei

Pentru clienții băncilor aflați în dificultate dar care nu sunt însă cazuri sociale, soluțiile prevăzute sunt:

–          prelungirea duratei contractului de credit;

–          schimbarea tipului contractului de credit;

–          modificarea datelor de scadență ale obligațiilor de plată ale Debitorului;

–          amânarea, totală sau parțială, pentru o anumită perioadă de timp, a obligațiilor de plată ale Debitorului;

–          ajustarea, pentru o anumită perioadă de timp, a structurii de costuri a contractului de credit;

–          modificarea nivelului și/sau tipului ratei de dobândă;

–          modificarea valutei contractului în moneda în care Debitorul își realizează veniturile, utilizând cursul de schimb valutar de la data realizării modificării;

–          consolidarea mai multor contracte de credit;

–          acordarea dreptului de vânzare a bunului imobil ipotecat direct de către Debitor (vânzare voluntară), urmată de rambursarea anticipată, totală sau parțială a creditului garantat cu respectivul bun, utilizând integral – însă în limita valorii totale a sumelor datorate Băncii – fondurile obținute în urma procesului de valorificare a garanției. 

Instituțiile sau angajații băncilor care nu vor respecta principiile Codului de Conduită vor intra în discuția Juriului de Onoare al Asociației Române a Băncilor, care va lua măsurile necesare fiecărui caz în parte.

Sursa: ARB.ro

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here