22 August, 2017

Noul Cod Civil şi Audiovizualul

Intrarea în vigoare a noului Cod Civil are un impact semnificativ, atât pentru presa scrisă, cât şi pentru audiovizual. Chiar dacă sancţiunile dispuse de Legea Audiovizualului prin prisma noului Cod de reglementare a conţinutului audiovizual sunt menite să descurajeze încălcările la legislaţia audiovizualului de către radiodifuzori, rămân anumite zone – în special cea a politicului – unde aceste sancţiuni sunt ignorate de radiodifuzori, interesul politic fiind prevalent.

Noile reglementări ale Codului Civil, în special cele privitoare la art. 73 şi 74 – care definesc atingerile aduse vieţii private, precum şi limitele impuse acestora (reglementări importate în Codul Civil din Codul Civil al provinciei Canadiene Quebec) deschid mai larg calea obţinerii unor reparaţii patrimoniale şi morale faţă de încălcările drepturilor fundamentale ale persoanei şi anume demnitatea, onoarea, viaţa particulară şi dreptul la propria imagine.

Prin reglementările aferente aşa numitelor drepturi legate de “personalitate”, nu mai sunt justificate nici încălcările drepturilor anterior amintite în virtutea unui act de creaţie artistică, chiar şi atunci când este vorba despre preluarea de imagini într-un loc public.

Este celebră decizia unei instanţe din Quebec, pronunţată într-un litigiu având ca obiect o acţiune în răspundere civilă formulată de un cetăţean canadian, în vârstă de 17 ani, împotriva unui fotograf şi a unei reviste, ca urmare a publicării, în acea revistă dedicată artelor, a unei fotografii care prezintă reclamantul aşezat pe treptele unei clădiri.

Fotografia a fost făcută într-un loc public, dar a fost publicată fără consimţământul reclamantului. Judecătorul a admis faptul că publicarea neautorizată a fotografiei a constituit un delict civil şi a obligat pârâţii la plata a 2.000 dolari în solidar.

Curtea de Apel şi Curtea Superioară a Quebecului au confirmat decizia. Motivaţia acestor instanţe a fost determinată cu precădere de faptul că dreptul la imagine este un element al dreptului la viaţă privată. În cazul în care scopul dreptului la viaţă privată este de a proteja o sferă de autonomie individuală, ea trebuie să includă capacitatea de a controla modul de utilizare a imaginii cuiva.

Putem vorbi în mod clar despre încălcarea dreptului la imagine al unei persoane atunci când sunt publicate fără consimţământul sau imagini în care acesta poate fi identificat.

Acest tip de decizii este aşteptat să apară în instanţele româneşti, deoarece legislaţia românească este acum foarte similară cu cea din provincia Quebec, în special sub aceste aspecte referitoare la atingerile aduse vieţii private şi dreptului la nume.

Predicţia pentru anul 2012 este de creştere spectaculoasă a numărului de litigii având ca obiect atingerile aduse vieţii private, în special prin prisma campaniilor electorale care se desfăşoară anul acesta.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu