ACTUALIZARE (1 noi.): Prevederile OUG nr. 91/2013 au fost suspendate începând cu data de 1 noiembrie 2013. Curtea Constituţională a decis că actul normativ este neconstituţional. Mai multe informaţii găsiţi în acest articol.
__________

Astăzi (25 octombrie) intră în vigoare noul Cod al insolvenţei (OUG nr. 91/2013) – act normativ care stabileşte regulile în domeniul prevenirii insolvenţei şi al insolvenţei.

Prin OUG nr. 91/2013 se instituie o procedură colectivă pentru acoperirea pasivului debitorului, cu acordarea, atunci când este posibil, a şansei de redresare a activităţii acestuia.
Potrivit articolului 3, procedurile prevăzute de actul normativ se aplică profesioniştilor, cu excepţia celor care exercită profesii liberale, precum şi a celor cu privire la care se prevăd dispoziţii speciale în ceea priveşte regimul insolvenţei lor.
Totodată, procedura se aplică şi regiilor autonome, dar, în schimb, NU este aplicabilă unităţilor şi instituţiilor de învăţământ preuniversitar, universitar şi entităţilor prevăzute de art. 7 din OG nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică.
Deoarece actul normativ este unul complex, în continuare vă vom prezenta succint structura acestuia şi vom face câteva precizări pentru cei interesaţi să aprofundeze anumite aspecte.

STRUCTURA ACTULUI NORMATIV

În structura actului normativ se pot distinge trei secţiuni principale: procedurile de prevenire a insolvenţei, procedura insolvenţei şi insolvenţa transfrontalieră.
Secţiunea cu procedurile de prevenire a insolvenţei cuprinde prevederi referitoare la mandatul ad-hoc şi concordatul preventiv.
Secţiunea procedurii de insolvenţă cuprinde dispoziţii comune, dispoziţii speciale privind grupul de societăţi, dispoziţii privind falimentul instituţiilor de credit şi dispoziţii privind falimentul societăţilor de asigurare şi reasigurare.
Secţiunea insolvenţei transfrontaliere cuprinde raporturile cu statele terţe, dispoziţii privind coordonarea insolvenţei grupurilor de societăţi, reglementarea raporturilor de drept internaţional privat în domeniul insolvenţei instituţiilor de credit şi reglementarea raporturilor de drept internaţional privat în domeniul insolvenţei societăţilor de asigurare/reasigurare.
Pe lângă aceste trei secţiuni principale, mai trebuie menţionate încă două: cea care cuprinde infracţiunile şi contravenţiile şi cea care cuprinde dispoziţiile tranzitorii şi finale.

ABROGĂRI

De reţinut este că intrarea în vigoare a OUG nr. 91/2013 duce la abrogarea:
Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei;
Legii nr. 381/2009 privind introducerea concordatului preventiv şi mandatului ad-hoc;
OG nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit;
secţiunilor 1-3 ale capitolului III, capitolului IV şi art. 83 din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări;
Legii nr. 637/2002 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat în domeniul insolvenţei;
art. 175 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum şi a art. 81 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale;
oricăror alte dispoziţii contrare, chiar dacă acestea sunt cuprinse în legi speciale.

LINK-URI UTILE

Doi dintre colaboratorii LegeStart au analizat deja anumite aspecte ce ţin de noul Cod al insolvenţei, aşa că vă invităm să le citiţi articolele:
 

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here