Ministerul Muncii a lansat ieri, 17 mai 2016, în dezbatere publică proiectul de ordonanță de urgență privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016. Potrivit comunicatului de presă emis de instituţie, prin noile reglementări se doreşte, în primul rând, rezolvarea încadrărilor și implicit a remunerațiilor diferite pentru persoane pe aceleași funcții, cu aceeași vechime și cu aceleași atribuții, în cadrul aceleiași unități, precum şi reducerea diferențelor salariale din administraţia publică centrală.

Totodată, se introduce un sistem de premiere bazat pe performanță pentru personalul din sistemul de Sănătate şi pentru personalul din Educație, începând cu luna ianuarie 2017.

Modificări în Sănătate – acelaşi salariu pentru angajaţii cu funcţii identice

Potrivit proiectului, începând cu august 2016, personalul care își desfășoară activitatea în aceleași condiții și care beneficiază de un salariu de bază mai mic decât cel maxim stabilit în cadrul aceleiași instituții va fi salarizat la nivelul maxim al salariului de bază din instituția respectivă.

Exemplu: Doi medici identic calificaţi, dar din spitale diferite, pot avea salarii diferite. Prin noua salarizare propusă de Ministerul Muncii, un medic primar în unităţi clinice gradaţia 5 din Fălticeni, care în prezent câştigă 3,556 lei, va avea acelaşi salariu cu un medic care deţine aceeaşi funcţie în Craiova, dar care câştigă 4,944 lei, ambii urmând a fi remuneraţi cu 5,105 lei.

salarizare_2016a

Se pune accentul şi pe încurajarea tinerilor medici debutanţi slab motivaţi să îşi înceapă cariera în România după absolvirea facultăţii de medicină. Tot mai mulţi dintre ei preferă emigrarea într-o ţară cu salarii mai mari, investiţia statului în aceștia fiind pierdută. Prin proiectul de OUG se dispune creşterea salariilor debutanţilor cu circa 10%, încurajându-i să rămână în ţară.

salarizare_2016b

În ceea ce priveşte bonusurile de performanţă pentru sănătate şi învăţământ, măsura reprezintă un proiect pilot, care ulterior se va extinde și pentru restul sectoarelor bugetare. Sistemul de premiere bazat pe performanță pentru personalul din sistemul de sănătate şi pentru personalul din învățământ va începe luna ianuarie 2017, astfel:

  • ordonatorii principali de credite pot acorda premii anuale, semestriale și trimestriale, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzut în statul de funcții, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget, în condițiile îndeplinirii criteriilor de performanță
  • criteriile de performanţă se vor elabora de către Ministerul Sănătății și Ministerul Educației
  • sumele neutilizate în cursul unui trimestru pot fi acordate în perioadele următoare, în cadrul aceluiași an bugetar. Rezerva de performanță de 2% nu poate fi utilizată în absența cadrului de evaluare a performanței menționat mai sus 

Militari şi poliţişti

Pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor din aceeaşi instituţie publică, respectiv unitate, soldele de funcţie sau salariile de funcţie în care nu a fost cuprins cuantumul soldei de merit/salariului de merit la nivelul anului 2009, vor fi stabilite la nivelul în plată al soldelor de funcţie/salariilor de funcţie care cuprind cuantumul soldei de merit/salariului de merit.

Corecțiile aduse soldelor de funcţie/salariilor de funcţie prin aplicarea prevederilor ordonanței de urgență nu constituie majorări ale soldelor de funcţie/salariilor de funcţie în sensul prevederilor art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare.

Tot din august 2016, pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, indemnizaţiile, compensaţiile, primele, ajutoarele, plăţile compensatorii, despăgubirile, compensaţiile lunare pentru chirie şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul lunar brut, rămân la nivelul lunii iulie 2016, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

Administraţia publică centrală

De asemenea, proiectul prevede că, de la aceeași dată, salariile de bază ale personalului din aparatul administrației publice centrale se stabilesc la nivelul de 70% din nivelul salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului. Nivelul concret de salarizare urmează să fie stabilit prin ordin comun al Secretariatului General al Guvernului şi al ordonatorilor principali de credite, cu precizarea că, dacă salariile de bază determinate potrivit celor relatate mai sus sunt mai mici decât cele aferente lunii iulie 2016, se păstrează cele aferente lunii iulie 2016.

Ai nevoie de Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here