OpANAF nr. 1517/2017, publicat la sfârşitul săptămânii trecute în Monitorul Oficial nr. 398/2017, aprobă o nouă procedură de valorificare rapidă a bunurilor perisabile și a bunurilor supuse degradării, ce va fi utilizată de autoritatea fiscală când sunt aplicate măsuri de executare silită asupra acestor active.

În esență, procedura de valorificare presupune cedarea acestora către terți prin organizarea unei licitații. Prin bunuri perisabile și degradabile înțelegem:

 • bunuri perisabile – bunurile de consum alimentar și materiile prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, păsări vii sau plante;
 • bunuri supuse degradării – bunurile pentru care există riscul ca, prin trecerea timpului, valoarea acestora să se diminueze semnificativ, să fie supuse degradării fizice sau morale, precum și bunuri pentru care depozitarea, întreținerea sau conservarea necesită cheltuieli disproporționate în raport cu valoarea acestora.

Valorificarea în regim de urgență a acestor bunuri se realizează de o comisie formată din trei persoane, condusă de un președinte. Funcția de președinte revine, șeful de serviciu/ compartiment/ birou colectare executare silită din cadrul organului fiscal competent sau executorului fiscal din cadrul Direcției generale executări silite cazuri speciale.

Această comisie aduce la cunoștința terților existența unei proceduri de executare silită în regim de urgența, prin publicarea unui anunț pe pagina de internet a ANAF. Concomitent comisia va solicita oferte de preț de la operatori economici ce au ca obiect de activitate comerțul cu bunuri de natura celor executate silit, pentru a se stabilii prețul de pornire la licitație.

În anunțul pentru organizarea licitație se va comunica, tipul si cantitatea bunurilor executate silit, locul și data de desfășurare a licitației, locul și data până la care se poate depune o ofertă de preț. Un ofertant interesat poate să depună o ofertă de la data postării anunțului cu licitația și până la data limită menționată în anunț.

Dosarul depus de ofertant cuprinde:

 • o prezentare sintetică a ofertantului, care va cuprinde datele de identificare și datele de contact, inclusiv un număr de fax și o adresă de e-mail prin care pot fi făcute comunicările;
 • oferta financiară de cumpărare care conține suma oferită, care nu poate fi sub prețul de evaluare ,
 • împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant, dacă este cazul;
 • pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare ,
 • pentru persoanele juridice străine care desfășoară activități în România prin intermediul sediilor permanente, copie de pe certificatul de înregistrare,
 • pentru alte persoane juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
 • pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
 • pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/pașaport;
 • dovada deținerii unei autorizații de comercializare a categoriei de bunuri, după caz.

Adjudecarea licitației: În cazul în care va fi depusă o singură ofertă, va fi declarată câștigătoare dacă prețul oferit de ofertant este cel puțin egal cu prețul de evaluare stabilit. În cazul în care există mai multe oferte calificate, este declarată câștigătoare oferta cu valoarea cea mai mare.

Reținem si o excepție în situației în care, pe parcursul derulării ședinței de valorificare, unul dintre ofertanți face o ofertă cu o valoare mai mare decât aceasta, caz în care acesta din urmă va fi declarat cumpărător.

În cazul valorificării bunurilor supuse degradării, cumpărătorul face plata acestora în termen de cel mult 5 zile de la data semnării procesului-verbal privind desfășurarea și rezultatul procedurii de valorificare a bunurilor perisabile sau supuse degradării.

Predarea bunurilor către cumpărător se face de către organul de executare silită, după creditarea contului bugetar cu suma aferentă ofertei de cumpărare a bunurilor ce au făcut obiectul prezentei proceduri.

Ai nevoie de Codul de procedură fiscală? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here