18 August, 2018

Noua procedură de restituire a taxelor auto, aplicabilă din 4 iunie 2018

Ordinul nr. 448/2010/2018, în vigoare din 4 iunie, aprobă procedura de restituire, pe cale administrativă, a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a dobânzilor aferente acestora.

Restituirea sumelor se face pe baza cererii depuse de contribuabil la organul fiscal central competent în administrarea acestuia.

Cererea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, contul bancar în care urmează să fie restituită suma cuvenită contribuabilului, precum şi elementele referitoare la datele de identificare ale plătitorului şi datele de identificare ale autovehiculului, respectiv marca, tipul/varianta, numărul de înmatriculare şi numărul de identificare, pentru care se solicită restituirea taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/ taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule.

Dreptul contribuabilului de a cere restituirea se naşte la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, respectiv la 7 august 2017, indiferent de momentul la care s-a perceput taxa, iar cererea de restituire se depune, sub sancţiunea decăderii, până la data de 31 august 2018.

Restituirea efectivă a sumelor se efectuează de către unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal central competent, astfel:

 • taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, în perioada 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018;
 • timbrul de mediu pentru autovehicule, în perioada 1 septembrie 2018 – 31 martie 2019.

În vederea restituirii sumelor, organul fiscal central competent, prin compartimentul de specialitate, procedează la verificarea datelor din evidenţa analitică pe plătitori sub aspectul existenţei unor eventuale obligaţii de plată neachitate înregistrate de către contribuabil şi aplică în mod corespunzător dispoziţiile Ordinului MFP nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire şi de rambursare a sumelor de la buget, precum şi de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depăşirea termenului legal. 

După verificare, organul fiscal central competent constată şi operează eventualele compensări cu obligaţii fiscale restante existente în evidenţa pe plătitor la data restituirii şi întocmeşte în 3 exemplare următoarele documente:

 • Decizie privind compensarea obligaţiilor fiscale;
 • Notă privind restituirea/rambursarea unor sume;
 • Decizie de restituire a sumelor de la buget sau de acordare a dobânzilor în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget.

În vederea programării contribuabililor pentru care vor fi restituite sumele rămase ca urmare a efectuării eventualelor compensări, organul fiscal central competent întocmeşte Borderoul privind programarea plăţii sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a dobânzilor aferente acestora.

Restituirea sumelor cuvenite contribuabililor se efectuează prin decontare bancară în contul bancar indicat prin cererea de restituire.

După efectuarea restituirii sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, organul fiscal central competent calculează dobânda cuvenită contribuabilului, în cel mult 15 zile de la data restituirii, dar nu mai târziu de termenul stabilit prin ordonanţa de urgenţă pentru restituirea taxelor/timbrului.

Dobânda cuvenită contribuabilului se calculează asupra sumei de restituit care se înmulţeşte cu numărul de zile aferent perioadei cuprinse între data perceperii taxei/timbrului şi data restituirii efective şi cu nivelul dobânzii prevăzut de art. 174 alin. (5) din Codul de procedură fiscală, respectiv 0,02%/zi.

Sumele de restituit reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, dobânzile aferente stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive, precum şi cheltuielile băneşti stabilite de aceste instanţe şi orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silită, pentru care la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă nu au fost emise decizii de soluţionare a cererii de restituire, precum şi cele care devin executorii după data de 31 august 2018.

Sumele stabilite de instanţa judecătorească prin hotărâre definitivă se restituie de către organele competente astfel:

 • taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule şi taxa pentru emisiile poluante pentru autovehicule se restituie în termen de 120 de zile de la data depunerii cererii, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2018;
 • timbrul de mediu pentru autovehicule se restituie în termen de 120 de zile de la data depunerii cererii, dar nu mai devreme de 1 septembrie 2018.

În situaţia în care instanţa judecătorească dispune plata dobânzii cuvenite contribuabilului, data de la care aceasta se calculează se stabileşte astfel:

 • în cazul în care s-a stabilit acordarea dobânzii prevăzute de Codul de procedură fiscală, dobânda se calculează conform dispoziţiilor art. 182 din acest act normativ sau de la data stabilită de instanţele de judecată prin hotărâre judecătorească definitivă, după caz;
 • în cazul în care s-a stabilit acordarea dobânzii legale, dobânda se calculează de la data la care solicitantul a plătit taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule sau data stabilită de instanţele de judecată prin hotărârea judecătorească definitivă, după caz.
comentarii

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Comentarii

 • Răspunde
  Vasile
  iunie 5 2018

  Am cumparat masina noua LOGAN , in anul 2007 , iar in anul 2017 am vandut-o . Cine recupereaza taxa eu (vechiul proprietar ) sau actualul proprietar ??

  • Răspunde
   Ionuț
   august 8 2018

   Tu recuperezi taxa auto(vechiul proprietar) pt ca ai plătit tu taxa.E normal sa o incasezi tu,in hârtiile care trebuie depuse la dosar pt recuperarea taxei auto, figurează numele celui care a plătit si nu o poate încasa altcineva.

  • Răspunde
   Bogdan
   august 8 2018

   Doar cine a platit taxa o poate recupera. Adica tu!

 • Răspunde
  iunie 6 2018

  De unde iau o adeverinta de asigurat de sanatate daca am teren agricol in arenda si arendatorul plateste impozit pe venit pentru mine? Multumesc

 • Răspunde
  iunie 6 2018

  numai cu hotarare judecatoreasca beneficiezi de restituire sau toata lumea care a platit taxa?

  • Răspunde
   Ionuț
   august 8 2018

   Toată lumea are dreptul sa isi recupereze taxa care au platit-o.(cu si fără hotărâre judecătorească)

 • Răspunde
  Ana
  august 11 2018

  Pentru recuperarea taxei de timbru, proprietarul trebuie sa aibe cont bancar sau poate folosi contul bancar al unui membru din familie?
  Multumesc

 • Răspunde
  ELENA
  august 14 2018

  Unde se depune cererea pentru restituirea taxei daca intre timp mi-am schimbat domicilul?
  Multumesc

Scrie un comentariu