17 Ianuarie, 2020

Noua procedură de corectare a erorilor materiale din deconturile de TVA

OpANAF nr. 3604/2015 reglementează o nouă procedură de corectare a erorilor materiale din deconturile de TVA depuse la autoritatea fiscală de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA.

Subliniem faptul că se corectează erori materiale cum ar fi erori de transcriere generate de preluarea inversată a unor sume din jurnale, preluarea eronată a datelor din decontul perioadei fiscale anterioare, înregistrarea în decontul de TVA a unor sume la alte rânduri decât cele ce sunt prevăzute în deconturile de completare sau, o eroare foarte des întâlnită, preluarea în decontul de TVA al perioadei curente a sumei solicitate la rambursare.

Nu se supun procedurii erorile de înregistrare a TVA cum ar fi identificarea unor facturi omise la înregistrare, pentru acestea folosindu-se altă procedură de corectare, respectiv sumele aferente taxei se înregistrează în rubricația de „regularizare” din decontul perioadei curente.

Erorile materiale din deconturile de TVA se corectează atât din inițiativa organului fiscal, cât și la solicitarea persoanei impozabile.

În cazul în care corectarea se efectuează din inițiativa organului fiscal și pot fi identificate datele eronate, această corectare materială se face de către compartimentul cu atribuții pentru rambursarea TVA.

Dacă compartimentul de specialitate nu poate identifica o cauză a erorii, se va notifica în scris persoana impozabilă ce are obligația să prezinte documentele justificative și să ofere explicațiile necesate în scopul clarificării situației.

Dacă eroarea materială se corectează la inițiativa contribuabilului, acesta va depune la registratura organului fiscal o cerere de corectare a erorii materiale. Această cerere este însoțită de documentele justificative necesare pentru efectuarea corecției.

Procedura nu enumeră punctual ce documente justificative sunt necesare însă în practică, alături de cererea de corectare a erorilor se depun, de obicei:

  • deconturile de TVA eronate;
  • deconturile de TVA corectate;
  • jurnale de vânzări, jurnale de cumpărări, după caz;
  • balanță și fișă de cont, după caz;
  • note explicative.

Foarte important! Dacă în urma corectării erorii materiale rezultă o sumă de TVA de rambursat aceasta se va prelua la secțiunea „Regularizări”, rândul „Soldul sumei negative a TVA reportată din perioada precedentă”. Dacă în urma corectării rezultă o sumă de plată, aceasta va fi preluată la secțiunea „Regularizări“, rândul „Soldul TVA de plată din decontul perioadei fiscale precedente”.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu