În  conformitate cu prevederile din noul Cod de procedură fiscală, autoritățile au adoptat o nouă procedură a regimului derogatoriu pe care poate să o urmeze un contribuabil ce nu desfășoară activitate.

Prin regim derogatoriu înțelegem scutirea contribuabilului de obligația depunerii declarațiilor fiscale pentru o perioadă de timp.

Cui se adresează regimul derogatoriu?

Regimul derogatoriu se adresează contribuabililor persoane juridice plătitoare de impozite și taxe și persoanelor fizice ce desfășoară activități independente sau profesii libere.

În  ce condiții se poate acorda regimul derogatoriu?

Pot beneficia de regim derogatoriu acei contribuabili ce îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 • nu desfăşoară niciun fel de activitate;
 • nu realizează venituri sau alte elemente asimilate veniturilor;
 • nu înregistrează personal angajat și nu efectuează plăți pentru care s-ar aplica stopajul la sursă;
 • până la obținerea regimului derogatoriu toate obligațiile declarative şi de plată să fie îndeplinite;
 • nu are în desfășurare o procedură de rambursare a TVA sau cereri de restituire a altor taxe și impozite;
 • nu este supusă unei inspecții fiscale;
 • anterior solicitării, nu este înscrisă în lista contribuabililor inactivi cu excepția cazului când societatea se află în inactivitate temporară;
 • contribuabilul se află cu activitatea suspendată la Registrul comerțului sau la organizațiile profesionale de care aparține pentru contribuabili persoane fizice.

Solicitare şi valabilitate

Regimul de declarare derogatoriu se solicită de contribuabili prin depunerea unei cereri la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală aceştia sunt înregistraţi ca plătitori de impozite, taxe şi contribuţii.

Cererea se soluţionează de organul fiscal în termen de 45 de zile de la data depunerii, de către compartimentul cu atribuţii în gestionarea declaraţiilor fiscale.

Cererea poate fi respinsă şi în cazul în care organul fiscal consideră, motivat, că acordarea regimului de declarare derogatoriu solicitat poate conduce la apariţia unor cazuri de evaziune fiscală.

Regimul de declarare derogatoriu aprobat îşi încetează valabilitatea:

 • la data aprobată pentru încetarea acestuia;
 • începând cu luna în care nu mai este îndeplinită oricare dintre condiţiile de acordare a regimului derogatoriu;
 • începând cu luna în care, potrivit legii, în sarcina contribuabilului sunt instituite noi obligaţii declarative pentru impozite, taxe şi contribuţii datorate la bugetul de stat.

Declaraţii fiscale

Sunt supuse regimului de declarare derogatoriu următoarele declaraţii fiscale:

 • formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat“;
 • formularul 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit“;
 • formularul 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate“;
 • formularul 120 „Decont privind accizele“;
 • formularul 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată“.

Și persoana fizică autorizată ce desfășoară activitate independentă poate să beneficieze de această procedură.

Ai nevoie de Noul Cod de procedură fiscală? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

 1. Bună ziua, întrebarea mea e dacă modalitatea de derogare poate fi aplicata asupra cazului de vizarea casei de locuit și eu cea care am vindut o sunt obligata de a face declarare fiscală. Mulțumesc și un salut

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here