25 Ianuarie, 2020

Noua lege a zootehniei: Indemnizație de 10.000 lei lunar pentru veterinarii concesionari

Guvernul are 3 luni termen pentru elaborarea normelor de aplicare a noii legi a zootehniei, promulgată de președintele țării pe 11 decembrie 2019, Legea nr. 236/2019. Noul act normativ prevede o indemnizație de 10.000 de lei lunar pentru veterinarii concesionari care au un program zilnic de 8 ore și au în grijă cel puțin 300 de unități.

Proiectul de Lege nr. 148/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru modificarea unor acte normative a avut o istorie lungă în Parlament – inițiat în 2018, respins de Senat dar adoptat în camera decizională în 2019, nu a fost promulgat de președinte, ci retrimis legislativului pentru reexaminare. Proiectul a fost trimis comisiilor, modificat la unele amendamente, dar a fost adoptat apoi la finalul anului 2019 cu 246 voturi “pentru” și niciunul “împotrivă”.

Principalele dispoziții nu au fost modificate, astfel că veterinarii care au contract de concesionare, pe 5 ani, cu agențiile ANSVSA vor beneficia de 10.000 de lei de fiecare contract, lunar, dacă există un număr minim de animale ce atinge 300 de Unități Vită Mare.

Ordonanța Guvernului nr.42/2004

După alineatul (5) se introduc sase noi alineate, alin. (6) – (11), cu următorul cuprins:

(7) Beneficiarii contractelor încheiate în vederea realizării activităţilor prevăzute la alin. (2), care se încadrează în prevederile alin. (6) şi care asigură un program zilnic de opt ore cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică şi a sărbătorilor legale, primesc lunar pentru fiecare contract, suma de 10.000 lei din bugetul Autorităţii, pentru transportul probelor, ridicarea produselor şi tipizatelor necesare, instruirea şi formarea profesională aferentă activităţilor contractate, consilierea proprietarilor de animale în vederea comunicării informaţiilor privind lanţul alimentar, bunăstarea şi condiţiile de biosecuritate, efectuarea catagrafiei animalelor în situaţii de urgenţă, precum şi pentru inspecţia şi certificarea animalelor destinate sacrificării.

(8) Pentru realizarea activităţilor prevăzute la alin. (2), medicii veterinari organizaţi în condiţiile legii pot încheia maximum 2 contracte de concesiune la nivel naţional cu direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, indiferent de numărul unităţilor pe care le deţin sau în care sunt asociaţi şi în care se desfăşoară activităţi de asistenţă medical-veterinară, cu excepţia universităţilor care deţin facultăţi de profil.

De asemenea, actul prevede ca pentru manoperă, analize, examene de laborator aferente, precum și pentru materiale și tipizate pentru acțiunile de supraveghere și control la animale, contravaloarea să fie suportată din bugetul autorității.

(10) Proprietarii exploataţiilor comerciale de animale autorizate/înregistrate sanitar-veterinar vor încheia un contract cu un medic veterinar organizat în condiţiile legii, în vederea efectuării activităţilor de asistenţă medical-veterinară.

Practic, indemnizația de 10.000 de lei pentru veterinarii concesionari se adaugă onorariilor primite de acești veterinari de la fermieri în cadrul contractelor obișnuite.

Ai nevoie de Legea nr. 236/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii


Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu