Proiectul noii legi a pensiilor, postat în dezbatere publică pe pagina Ministerului Muncii, prevede că pensia anticipată actuală (nepenalizată) va deveni pensie pentru limită de vârstă. În schimb, pensia anticipată (cu penalizare) va constitui actuala pensie anticipată parțială.

După perioada de dezbatere publică, proiectul de lege va fi transmis Parlamentului României, pentru aprobare în comisiile de specialitate şi în plen. Legea se va aplica etapizat până în anul 2021, când va intra în vigoare integral .

Astfel, pensia anticipată se va acorda cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare (vezi aici), precum şi celor care au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani.

Proiectul mai prevede că, la stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate nu se iau în considerare perioadele asimilate în care persoana a beneficiat de pensie de invaliditate, a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar şi a satisfăcut serviciul militar. (art. 14 alin. (1) lit. a)–c) din proiect – vezi documentarul de la sfârşitul materialului).

Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă, prin diminuarea acestuia în raport cu stagiul de cotizare realizat peste stagiul complet de cotizare şi cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare, conform următorului tabel:

Perioada de cotizare realizată peste stagiul

complet de cotizare prevăzut în anexa nr.5

Procentul de diminuare pentru

fiecare lună de anticipare (%)

până la un an

0,50

între un an şi 2 ani

0,45

între 2 şi 3 ani

0,40

între 3 şi 4 ani

0,35

între 4 şi 5 ani

0,30

între 5 şi 6 ani

0,25

între 6 şi 7 ani

0,20

între 7 şi 8 ani

0,15

 

La acordarea pensiei anticipate, reducerea vârstei standard de pensionare nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere reglementată de lege sau de alte acte normative.

La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia anticipată se transformă în pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin eliminarea diminuării și, după caz, prin adăugarea eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare și/sau a stagiului asimilat în care persoana a beneficiat de pensie de invaliditate, a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar şi a satisfăcut serviciul militar.

Beneficiarul unei pensii anticipate nu poate opta pentru pensie de invaliditate în situația pierderii capacității de muncă.

Documentar. Perioadele asimilate

Art. 14 – (1) În sistemul public de pensii, perioadele asimilate reprezintă perioadele pentru care nu s-au datorat contribuții de asigurări sociale, în care asiguratul:

a) a beneficiat de pensie de invaliditate;

b) a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, ori a unui ciclu de studii universitare, cu condiţia absolvirii acestora/acestuia cu diplomă, diplomă de licență, diplomă de master sau diploma de doctor, după caz;

c) a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;

d) a beneficiat, în perioada 1 aprilie 2001 – 1 ianuarie 2006 de indemnizaţii de asigurări sociale, acordate potrivit legii;

e) a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă şi boli profesionale;

f) a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani;

g) are recunoscută vechime în muncă în baza prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în trăinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

h) a realizat perioade necontributive care au constituit vechime în muncă în baza legislației în vigoare până la data de 1 aprile 2001.

(2) Asiguraţii care au absolvit mai multe instituţii de învăţământ superior, sau, după caz, mai multe cicluri de studii universitare de același nivel conform prevederilor alin. (1) lit. b) beneficiază de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure perioade de studii de același nivel, la alegere.

(3) Perioadele prevăzute la alin. (1) se valorifică ca perioadă asimilată numai în situația în care aceste perioade nu se suprapun cu stagii de cotizare realizate în condițiile prezentei legi.

(4) Perioadele asimilate prevăzute la alin. (1) se valorifică pentru obţinerea unei categorii de pensie în condiţiile prevăzute de prezenta lege.

Art. 15 – (1) Pentru perioadele ulterioare datei intrării în vigoare a prezentei legi, care reprezintă, conform legii, stagiu de cotizare realizat în condiţii deosebite sau în condiţii speciale se acordă perioade suplimentare, care constituie perioade asimilate, după cum urmează:

 a) 3 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii deosebite de muncă;

 b) 6 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii speciale de muncă.

(2) Constituie perioade asimilate și perioada suplimentară la vechimea în muncă acordată în baza legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 pentru perioadele realizate în grupa I, a II-a, precum și perioada suplimentară acordată pentru stagiul de cotizare realizat în condiții speciale și condiții deosebite de muncă după data de 1 aprilie 2001 şi până la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(3) Constituie perioade asimilate și alte perioade suplimentare la vechimea în muncă acordate în baza legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001.

(4) Perioadele asimilate prevăzute la alin. (1) – (3) se valorifică pentru obţinerea unei categorii de pensie în condiţiile prevăzute de prezenta lege.

comentarii

6 COMENTARII

  1. VA ROC SAMI COMUNICATI DACA CU NOUA LEGE A PENSIEI LA NOUL CALCUL SE IA IN CALCUL ACORDUL GLOBAL SPORUL DE NOAPTE SI SPORUL DE TOXICITATE, CA LA PENSI PE CARE O IAU NU S -A LUAT IN CONSIDERATIE DECIT SALARIU DE BAZA MULTUMESC

  2. Aș vrea să știu dacă am dreptul să-mi fac cererea privind pensionarea mea ,am lucrat 20 ani in uzina de preparare minereuri (Flotație) și am vârsta 60 ani împliniți . Vă mulțumesc!

  3. Am 25 de ani si 2 luni stagiu realizat din care 14 ani si 4 luni in zona 1 de radiatii suta la suta.de ce nu pot sa beneficiez de reducerea cu cei 7 ani inaintea virstei standard de 65 de ani, respectiv la 58 de ani

  4. Am 61ani si 10 luni si am cotizat 34 ani si 7 luni. Pot sa ma pensionez anticipat. Mi-am intrerupt contractul de munca
    cand am depus dosarul la pensii sector 3. Am primit negatie pentru stagiul incomplet, adica 35 ani. Pot sa platesc 5 luni pentru a ajunge la cei 35 ani necesari, pentru a nu ma mai angaja in alt loc de munca.
    Multumesc,

  5. Rusine…daca efectuarea sub o forma sau alta a studiilor i ti vor aduce in viata o satisfactie profesionala ori financiara…efectuarea stagiului militar…pentru comunitate..pentru tara..macar sa intre in baza de calcul ca perioada de cotizatie..maxima!..pentru pensie anticipata fara penalizare..43 ani vechime inclusiv stagiul militar…ok

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here