21 Februarie, 2019

Noua lege a insolvenţei a fost publicată! Care sunt principalele aspecte pe care trebuie să le reţinem din Legea 85/2014?

După ce în toamna anului trecut Codul insolvenței a fost declarat neconstituțional, avem o nouă lege a insolvenței, supusă deja verificării legalității de către Curtea Constituțională.

Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 466/2014.

Legea nr. 85/2014 se aplică profesioniștilor, fiind considerați profesioniști orice persoane care exploatează o întreprindere, adică în principal societăților și regiilor autonome.

Legea nu se aplică persoanelor care exercită profesii libere sau instituțiilor de învățământ universitar și preuniversitar.

Câteva aspecte fundamentale privind falimentul și insolvența

Creditorul poate solicita deschiderea procedurii insolvenței asupra debitorului pentru datorii neachitate la scadență mai mari de 40.000 de lei. Aceste datorii trebuie să fie certe, lichide și exigibile, consemnate în înscrisuri.

Termenul după care o persoană interesată poate solicita deschiderea procedurii insolvenței este de 60 de zile după scadență.

Ca structură generală, Legea nr. 85/2014 cuprinde trei proceduri distincte:

a) proceduri de prevenire a insolvenței, iar aici se remarcă instituția juridică a:
- mandatului ad-hoc;
- concordatului preventiv.

b) procedura insolvenței, ce are ca scop restructurarea persoanei aflată în insolvență, pornind de la prezumția că insolventul își va continua activitatea după restructurare;

c) procedura falimentului, structurată pe mai multe situații, cum ar fi falimentul instituțiilor de credit, falimentul altor entități.

Legea este una modernă și cuprinde câteva aspecte procedurale și cu privire la falimentul entităților transfrontaliere.

Mandatul ad-hoc şi concordatul preventiv

Mandatul ad-hoc este un instrument juridic prin care un debitor solicită tribunalului atribuirea unui mandat de negociere a datoriilor creditorului către diverși terți.

Obiectivul mandatarului ad-hoc este de a realiza, în termen de 90 de zile de la desemnare, o înțelegere între debitori și creditori în vederea depășirii stării de dificultate financiară a debitorului.

Mandatarul ad-hoc va putea propune remiteri, reeșalonări sau reduceri de datorii, continuarea sau încheierea unor contracte, reduceri de personal sau alte măsuri necesare.

Poate fi mandatar ad-hoc un practician în insolvență.

Desigur, structura mandatului ad-hoc este cea de conciliere între debitori și creditori și are consistență prin faptul că mandatul este aprobat de tribunal.

Concordatul preventiv este un instrument juridic prin care debitorul aflat în dificultate financiară poate solicita judecătorului sindic aprobarea unui contract de concordat preventiv între acesta și creditorii ce dețin mai mult de 75% din creanțe, în vederea redresării financiare.

Judecătorul sindic numeşte administratorul concordatului preventiv și omologhează contractul de acord preventiv.

Administratorul desemnat supraveghează desfășurarea contractului de concordat preventiv.

Câteva aspecte privind procedura insolvenței și a falimentului, analizate din punct de vedere fiscal

Legiuitorul a adoptat o procedură destul de cuprinzătoare cu privire la insolvență, iar din aceasta analizăm câteva aspecte din punct de vedere fiscal. 

În termen de 60 de zile de la publicarea deschiderii procedurii insolvenței, organele fiscale au obligația de a efectua o inspecție fiscală, pentru a determina creanțele bugetare ale societății.

Nu poate depune un plan de reorganizare debitorul care fie el însuși, fie administratorii, acționarii, directorii săi, au fost sancționați pentru săvârșirea unor infracțiuni contra patrimoniului prevăzute de Codul fiscal, Legea contabilității sau Legea combaterii evaziunii fiscale, într-o perioadă de cinci ani anteriori formulării cererii.

În cazul procedurii falimentului, bunurile pot fi vândute în bloc sau individual, iar acestea pot fi considerate transfer de active, conform art. 128 alin. (7) din Codul fiscal.

Acest lucru înseamnă că livrarea se efectuează în regim de scutire de TVA, dacă cumpărătorul bunurilor este o persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.

Câteva aspecte cu privire la rolul profesiei contabile în procedura insolvenței

La întocmirea proiectului de concordat preventiv, situația patrimoniului debitorului trebuie certificată de un expert contabil sau auditată de un auditor financiar.

Același proiect trebuie să prezinte o estimare a evoluției financiar contabile pentru următoarele 24 de luni.

În cadrul procedurii insolvenței, se va aplica procedura simplificată a insolvenței, dacă evidența contabilă nu poate fi găsită.

Administratorul judiciar poate delega anumite atribuții către persoane de specialitate, precum avocați, experți contabili, evaluatori.

La cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, persoanele vinovate pentru conducerea unei contabilități fictive sau pentru neținerea corectă a contabilității vor suporta proporțional cu prejudiciul paguba produsă persoanei în insolvență, pagubă în legătură cu cauza respectivă.

În încheierea articolului, amintim faptul că și salariații pot solicita deschiderea procedurii insolvenței pentru neplata salariilor de către angajator.

Valoarea creanței deținute de salariați asupra angajatorului, de la care se poate solicita deschiderea insolvenței este suma de şase salarii medii brute pe economie pentru fiecare angajat.

————————————(P)————————————

Lege5
 vă oferă posibilitatea – prin funcţia “Urmărire modificări” – de a vedea rapid ce acte normative se modifică. Pe lângă lista documentelor mai importante care vor suferi modificări, aveţi la dispoziţie şi lista cu documentele favorite (alese personal de fiecare utilizator).

De asemenea, în Lege5 există şi posibilitatea de a evidenţia modificările la nivel de paragraf.

Aflaţi mai multe despre Lege5 de AICI.

urm_mod_fl


comentarii

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu