Ordonanţa Guvernului nr. 84/2016 a adus, între alte completări la Codul fiscal, şi dispoziţii noi care îi privesc pe contribuabilii care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic. Noile reglementări, la care ne referim mai jos, sunt în vigoare din 6 decembrie, data publicării ordonanţei în Monitorul Oficial nr. 977/2016. 

Anul fiscal

Potrivit art.16 din Codul fiscal, astfel cum a fost derogat la 1 ianuarie 2016, anul fiscal este anul calendaristic. Situaţiile particulare pe care le reglementează Codul fiscal se referă la:

a) înfiinţarea sau încetarea existenţei unui contribuabil în cursul anului fiscal: tot prin derogare la 1 ianuarie 2016 se prevede că perioada impozabilă este perioada din anul calendaristic pentru care contribuabilul a existat. 

b) înfiinţarea în cursul unui an fiscal, situaţie în care perioada impozabilă începe:

  • de la data înregistrării acestuia în registrul comerţului, dacă are această obligaţie potrivit legii;
  • de la data înregistrării în registrul ţinut de instanţele judecătoreşti sau alte autorităţi competente, dacă are această obligaţie, potrivit legii;
  • pentru sediul permanent, de la data la care persoana juridică străină începe să îşi desfăşoare, integral sau parţial, activitatea în România, cu excepţia sediului care, potrivit legii, se înregistrează în registrul comerţului, pentru care perioada impozabilă începe la data înregistrării în registrul comerţului.

c) încetarea existenţei în cursul unui an fiscal, perioada impozabilă se încheie:

  • în cazul fuziunilor sau divizărilor care au ca efect juridic încetarea existenţei persoanelor juridice absorbite/divizate prin dizolvare fără lichidare, la una dintre următoarele date:

– la data înregistrării în registrul comerţului/registrul ţinut de instanţele judecătoreşti competente sau de alte autorităţi competente a noii persoane juridice ori a ultimei dintre ele, în cazul constituirii uneia sau mai multor persoane juridice noi;

– la data înregistrării hotărârii ultimei adunări generale care a aprobat operaţiunea sau de la altă dată stabilită prin acordul părţilor în cazul în care se stipulează că operaţiunea va avea efect la o altă dată, potrivit legii;

– la data înmatriculării persoanei juridice înfiinţate potrivit legislaţiei europene, în cazul în care prin fuziune se constituie asemenea persoane juridice;

  • în cazul dizolvării urmate de lichidarea contribuabilului, la data încheierii operaţiunilor de lichidare, dar nu mai târziu de data depunerii situaţiilor financiare la organul fiscal competent;
  • în cazul încetării existenţei unui sediu permanent, potrivit art. 8, la data radierii înregistrării fiscale.

d) dizolvarea cu lichidare: perioada cuprinsă între prima zi a anului fiscal următor celui în care a fost deschisă procedura lichidării şi data închiderii procedurii de lichidare se consideră un singur an fiscal. 

Opţiunea pentru exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic

Contribuabilii care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic pot opta ca anul fiscal să corespundă exerciţiului financiar.

Primul an fiscal modificat include şi perioada anterioară din anul calendaristic cuprinsă între 1 ianuarie şi ziua anterioară primei zi a anului fiscal modificat, acesta reprezentând un singur an fiscal.

Dreptul organului fiscal de a stabili impozitul pe profit, pentru contribuabilii din această categorie se prescrie în termen de 5 ani începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se împlinesc 6 luni de la încheierea anului fiscal pentru care se datorează obligaţia fiscală.

Comunicarea către organul fiscal a modificării trebuie făcută în termen de 15 zile de la data începerii anului fiscal modificat sau de la data înregistrării acestora, după caz. 

Ce este nou în legătură cu opţiunea de modificare

Ordonanţa de urgenţă nr. 84/2016 a adus aici două completări. Prima completare priveşte  în general contribuabilii care îşi modifică exerciţiul financiar şi care pot opta ca anul fiscal modificat să corespundă cu exerciţiul financiar. Pentru stabilirea anului fiscal modificat se aplică următoarele reguli:

  • dacă anul fiscal modificat redevine anul fiscal calendaristic: ultimul an fiscal modificat include şi perioada cuprinsă între ziua ulterioară ultimei zile a anului fiscal modificat şi 31 decembrie a anului respectiv; declaraţia anuală de impozit pe profit aferentă ultimului an fiscal modificat se depune până la data de 25 martie inclusiv a anului următor;
  • dacă se modifică perioada anului fiscal modificat: primul an nou fiscal modificat include şi perioada cuprinsă între ziua ulterioară ultimei zile a anului fiscal modificat şi ziua anterioară primei zile a noului an fiscal modificat.

Contribuabilii comunică organului fiscal modificarea perioadei anului fiscal astfel:

  • contribuabilii care modifică anul fiscal potrivit primului punct de mai sus, până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv, de la data la care s-ar fi închis anul fiscal modificat;
  • contribuabilii care modifică anul fiscal potrivit celui de-al doilea punct de mai sus, în termen de 15 zile de la data începerii noului an fiscal modificat.

O a doua completare prevede că, tot aceşti contribuabili care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic şi care pot pot opta ca anul fiscal să corespundă exerciţiului financiar trebuie să depună declaraţia privind impozitul pe profit aferentă anului anterior aplicării sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, pentru perioada cuprinsă între data începerii anului modificat şi 31 decembrie, până la data de 25 martie a anului fiscal următor.

În cazul în care modificarea priveşte o microîntreprindere, contribuabilii depun declaraţia privind impozitul pe profit aferentă anului anterior aplicării sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, pentru perioada cuprinsă între data începerii anului modificat şi 31 decembrie, până la data de 25 martie a anului fiscal următor.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here