Notificarea se depune de către persoana impozabilă care nu a depăşit plafonul de 2.250.000 lei la cifra de afaceri şi care, în anul 2013 va aplica sistemul TVA la încasare.

Reglementarea se regăseşte în Articolul II din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 621 din 29 august a.c. Dispoziţiile acestui articol prevăd că, în anul 2013, persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România, a cărei cifră de afaceri în perioada 1 octombrie 2011-30 septembrie 2012 inclusiv, determinată în funcţie de elementele prevăzute la art. 1342 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei aplică sistemul TVA la încasare prevăzut la art. 1342 alin. (3) din Codul fiscal, începând cu data de 1 ianuarie 2013.

ATENŢIE!

Prin aceeaşi ordonanţă de guvern, articolul 1342 din Codul fiscal – privind exigibilitatea taxei pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii – se modifică integral, începând cu 1 ianuarie 2013, fapt pentru care, în expunerea în continuare vom face referiri la textul astfel cum urmează să fie aplicat în anul viitor.

Astfel, potrivit art. 1342 alin. (3) lit. a),  pe cale de excepţie de la prevederile alin. (1) şi alin. (2) lit. a) se aplică sistemul TVA la încasare, respectiv exigibilitatea taxei intervine la data încasării contravalorii integrale sau parţiale a livrării de bunuri ori a prestării de servicii, astfel:

„a) în cazul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, care au sediul activităţii economice în România conform art. 1251 alin. (2) lit. a), a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei. Persoana impozabilă care în anul precedent nu a aplicat sistemul TVA la încasare, dar a cărei cifră de afaceri pentru anul respectiv este inferioară plafonului de 2.250.000 lei aplică sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul următor celui în care nu a depăşit plafonul, cu excepţia situaţiei în care persoana impozabilă este înregistrată din oficiu în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare prevăzut la art. 1563 alin. (13) şi care aplică sistemul de la data înscrisă în decizia de înregistrare în registru. Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, precum şi a operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, conform art. 132 şi 133, realizate în cursul unui an calendaristic;

(…)”

 În scopul aplicării sistemului TVA la încasare, persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 ianuarie 2013 are obligaţia să depună la organele fiscale competente, până la data de 25 octombrie 2012 inclusiv, o notificare din care să rezulte că cifra de afaceri realizată în perioada 1 octombrie 2011-30 septembrie 2012 inclusiv nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei. Dispoziţiile art. 1342 alin. (3) lit. b), alin. (4)-(8), alin. (10) şi (11), precum şi ale art. 1563 alin. (12) din Codul fiscal se aplică în mod corespunzător şi de către aceste persoane impozabile.

ATENŢIE!

Alineatul (12) al articolului 1563 va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2013, fiind inserat prin completările aduse de O.G. nr. 15/2012.

În situaţia în care persoana impozabilă nu depune notificarea, aceasta va fi înregistrată din oficiu de organele fiscale competente în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, prevăzut la art. 1563 alin. (13) din Codul fiscal, până la data de 1 ianuarie 2013, urmând a aplica sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 ianuarie 2013.

ATENŢIE!

Alineatul (13) al articolului 1563 va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2013, fiind inserat prin completările aduse de O.G. nr. 15/2012.

Înscrierea în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, prevăzut la art. 1563 alin. (13) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, a persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 ianuarie 2013 se face de către organele fiscale competente până la data de 1 ianuarie 2013 pe baza notificărilor depuse de contribuabili.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here