Decizia nr. 564/2021 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea, recunoaşterea, aprobarea sau acceptarea procedurii de identificare a persoanei la distanţă utilizând mijloace videoa fost publicată în Monitorul Oficial. 

Potrivit deciziei, activitatea de identificare a persoanei la distanţă prin mijloace video de către furnizori de servicii de identificare a persoanei la distanţă prin mijloace video, înregistraţi în România, se poate efectua numai după obţinerea avizului emis de către Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Persoana juridică stabilită şi autorizată să presteze astfel de servicii în orice stat membru al Uniunii Europene (UE) care doreşte să desfăşoare activităţi de identificare a persoanei la distanţă utilizând mijloace video, pentru cetăţenii români sau pe teritoriul României, poate desfăşura această activitate în condiţiile prezentului articol.

În cazul în care entităţile publice sau private utilizează un furnizor de servicii de identificare a persoanei la distanţă prin mijloace video, stabilit într-un alt stat membru UE, eventualele prejudicii cauzate de o identificare incorectă a clientului întră în responsabilitatea entităţii care a contractat serviciile de identificare.

Pentru acoperirea eventualelor prejudicii, entitatea contractantă va încheia o poliţă de asigurare de răspundere civilă faţă de terţi, în valoare de 100.000 euro (poliţa de asigurare trebuie să fie valabilă/reînnoită pe toată perioada de valabilitate a contractului de prestări servicii de identificare a persoanei).

Entitatea contractantă are obligaţia ca la încheierea contractului de prestări servicii de identificare să solicite furnizorului de servicii de identificare a persoanei prin mijloace video raportul de evaluare a conformităţii pentru soluţia tehnică utilizată, întocmit de către un organism de evaluare a conformităţii în concordanţă cu prevederile Regulamentului eIDAS.

Contractul de prestări servicii, poliţa de asigurare şi raportul de evaluare a conformităţii, vor fi depuse la Autoritate.

 Identificarea persoanei la distanţă utilizând mijloace video se realizează cu ajutorul unui sistem.

Pentru verificarea identităţii persoanei la distanţă utilizând mijloace video se utilizează atât documentele de identitate, a căror imagine este capturată prin mijlocul video, cât şi date sau informaţii obţinute din surse credibile şi independente, în măsura în care sunt disponibile, inclusiv pe bază de acorduri/parteneriate încheiate între instituţii publice sau private şi furnizorii de servicii de identificare, de exemplu: baze de date ale organismelor din sectorul public, baze de date private care conţin informaţii de la autorităţi publice, rapoarte de audit, documente fiscale, extrase de cont etc.

Consultarea surselor de date este efectuată cu respectarea cerinţelor aplicabile în materia protecţiei datelor cu caracter personal de informare a persoanei vizate, respectiv a persoanei supuse identificării la distanţă prin mijloace video, în mod prealabil efectuării unei activităţi de prelucrare de date, respectiv consultarea surselor de date prevăzute.

Se interzice utilizarea datelor/informaţiilor obţinute de către furnizorii de servicii de identificare în procesul de identificare a persoanei la distanţă prin mijloace video din diverse surse în alte scopuri, fără informarea/acordul persoanei sau alte prevederi legale în acest sens.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here