Actul normativ analizat astăzi, OpANAF nr. 2759/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind aplicarea uniformă a reglementărilor vamale în zonele libere, se adresează operatorilor economici ce își desfășoară activitatea în zonele libere.

Aceste zone libere sunt părți ale teritoriul României, aflate în sfera autorizării de către autoritățile vamale ce conferă bunurilor regimul de bunuri străine dacă sunt bunuri de import și implicit nu sunt datorate taxe vamale până la punerea în liberă circulație respectiv conferă mărfurilor românești caracter de mărfuri exportate când sunt introduse în zona liberă.

Într-o zonă liberă se pot exercita activități de natură comercială, industrială sau prestări de servicii cu respectarea condițiilor impuse de Codul vamal al Uniunii Europene.

Desfășurarea unei astfel de activități se poate face cu obținerea prealabilă a unei aprobări date de biroul vamal ce are raza de competență asupra acelei zone libere cu condiția de a se organiza o evidență operativă asupra bunurilor din zona liberă.

Ce elemente va cuprinde cererea de aprobare a evidenței operative?

Cererea de aprobare a evidenţei operative conţine următoarele elemente:

 • activităţile care se intenţionează a fi exercitate în zona liberă, cum ar fi: depozitarea, prelucrarea, transformarea, vânzarea şi achiziţionarea mărfurilor neunionale;
 • felul, statutul vamal şi circulaţia mărfurilor plasate sub acest regim asupra cărora se vor exercita aceste activităţi;
 • regimul vamal, dacă este cazul, sub care se vor efectua aceste activităţi;
 • o descriere detaliată a evidenţei operative care urmează a fi ţinută;
 • descrierea infrastructurii informatice pe care se bazează organizarea evidenţelor;
 • în cazul în care operatorul desfăşoară activităţi de depozitare de mărfuri în zona liberă, depozitul în cauză trebuie să îndeplinească condiţiile necesare pentru asigurarea depozitării, conservării, păstrării integrităţii mărfurilor depozitate, precum şi împotriva sustragerii mărfurilor neunionale.

Cererea se depune la biroul vamal de supraveghere împreună cu următoarele documente:

 • certificatul de înregistrare a societăţii, în copie;
 • copia actului constitutiv al societăţii, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;
 • certificatul de atestare fiscală;
 • certificatul de cazier;
 • documente justificative privind îndeplinirea condițiilor descrise anterior.

Actul normativ detaliază procedura efectivă de funcționare a acestor activități în zona liberă.

Ai nevoie de Normele tehnice privind aplicarea uniformă a reglementărilor vamale în zonele libere? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau Kindle, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here