Ordinul nr. 922/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind realizarea supravegherii și controlului vamal ulterior a fost publicat în Monitorul Oficial. Potrivit actului normativ, acțiunile de control vamal ulterior se pot desfășura în următoarele forme:

a)control general, care reprezintă activitatea de verificare a tuturor operațiunilor vamale pentru o perioadă determinată. Auditul vamal ulterior1poate fi asimilat controlului general. Controlul general este, de regulă, un control planificat;

1 A se vedea anexa generală la Convenția internațională pentru simplificarea și armonizarea regimurilor vamale, adoptată la Kyoto la 18 mai 1973, la care România a aderat prin Legea nr. 215/2010.

b)control parțial, care reprezintă activitatea de verificare a uneia sau mai multor operațiuni vamale pentru o perioadă determinată

În cazuri motivate, în scopul aplicării corecte și unitare a reglementărilor vamale și a altor dispoziții legale, controlul se poate extinde asupra tuturor operațiunilor vamale.

În timpul efectuării controlului vamal ulterior sau reverificării declarațiilor de către reprezentanții birourilor vamale, înainte de luarea unei decizii care ar avea consecințe nefavorabile pentru persoana supusă controlului, echipa de control comunică acesteia motivele pe baza cărora intenționează să ia decizia.

Comunicarea motivelor și exercitarea dreptului de a fi ascultat se face în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, respectiv art. 8-9 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 și ale art. 810 din Regulamentul delegat nr. 2.446/2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013.

În cazul în care persoana supusă controlului vamal ulterior și-a exercitat dreptul de a-și exprima punctul de vedere, procesul-verbal de control va cuprinde și opinia echipei de control cu privire la punctul de vedere exprimat de către persoana controlată.

În cazul în care persoana supusă controlului nu dă curs invitației echipei de control de a se prezenta pentru efectuarea/continuarea controlului vamal ulterior sau refuză să pună la dispoziția echipei de control documentele și înscrisurile solicitate se transmite somație. Modelul somației cu instrucțiunile de utilizare și completare este prevăzut în anexa nr. 4.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here