Normele privind participarea auditorilor financiari la Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2016, din 05.02.2016, aprobate prin Hotărârea nr. 3/2016, publicate în Monitorul Oficial nr. 96 din 9 februarie 2016 (M.Of. nr. 96/2016).

În vigoare de la 09.02.2016

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1.

Prezentele norme reglementează participarea auditorilor financiari la Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România („CAFR” sau „Camera”), organizată în anul 2016 („Conferinţa ordinară”).

Art. 2.

(1) Conferinţa Camerei este organul superior de conducere al CAFR, formată din toţi membrii cu drept de vot ai acesteia.

(2) Conferinţa ordinară se convoacă de către Consiliul Camerei cu cel puţin 30 (treizeci) de zile înainte de data întrunirii în cel puţin două cotidiene de circulaţie naţională şi pe site-ul CAFR.

(3) Locul, data întrunirii, ora de începere şi ordinea de zi a Conferinţei ordinare se stabilesc prin hotărârea Consiliului Camerei.

Art. 3.

La Conferinţa ordinară exercitarea dreptului de vot se realizează conform regulii 1 (un) auditor financiar deţine 1 (un) singur vot.

CAPITOLUL II

Membrii Camerei cu drept de vot participanţi la Conferinţa ordinară

Art. 4.

Membrii Camerei cu drept de vot la Conferinţa ordinară sunt auditorii financiari care şi-au îndeplinit toate obligaţiile către CAFR la data de 31 decembrie 2015, după cum urmează:

a) au achitat cotizaţia fixă la termenele stabilite de CAFR pentru anul 2015, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2015;

b) au achitat la termenele prevăzute pentru anul 2015 cotizaţia variabilă conform raportului de activitate pentru anul 2014, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2015;

c) au depus raportul anual de activitate pentru anul 2014/declaraţia privind lipsa activităţii pentru anul 2014, după caz, până la cel târziu 31 decembrie 2015;

d) au participat la cursurile de pregătire profesională continuă organizate de CAFR aferente Programului de pregătire profesională continuă 2015.

Art. 5.

(1) CAFR va întocmi Lista cu auditorii financiari menţionaţi la art. 4 („Lista”) şi o va publica pe site-ul propriu până la data de 8 februarie 2016.

(2) Membrii Camerei nemulţumiţi de componenţa Listei pot formula împotriva acesteia contestaţie în scris, transmisă prin e-mail, la adresa conferinta@cafr.ro, până la data de 12 februarie 2016.

(3) Contestaţiile vor fi soluţionate până la data de 15 februarie 2016.

Art. 6.

(1) Contestaţiile formulate conform art. 5 alin. (2) vor fi soluţionate de o comisie formată din trei membri, astfel:

a) un membru al Consiliului Camerei desemnat în acest scop de către Consiliu;

b) un membru din cadrul Departamentului de servicii pentru membri desemnat de preşedintele Camerei;

c) directorul executiv al Camerei.

(2) CAFR va menţiona rezultatul contestaţiilor în cadrul Listei.

Art. 7.

Lista necontestată în termenul prevăzut la art. 5 alin. (2) sau rezultatul contestaţiilor menţionate la art. 6 alin. (2) va forma obiectul unei liste definitive („Lista definitivă”) care:

a) va fi supusă aprobării Consiliului Camerei prin aceeaşi hotărâre menţionată la art. 2 alin. (3);

b) se va publica pe site-ul Camerei, până la data de 22 februarie 2016;

c) va constitui documentul în baza căruia CAFR va trimite invitaţiile privind participarea la Conferinţa ordinară către auditorii financiari menţionaţi la art. 4.

[Continuare…]

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here