Normele privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare din 28.07.2015, aprobate prin Ordinul MApN nr. 69/2015, publicate în Monitorul Oficial nr. 596 din 7 august 2015 (M.Of. nr. 596/2015).

În vigoare de la 07.08.2015

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1.

Prezentele norme reglementează selecţia cadrelor militare pentru evoluţia în carieră, în vederea:

a) promovării în funcţii şi/sau înaintării în grad a cadrelor militare pe baza performanţelor profesionale obţinute de-a lungul carierei, a experienţei profesionale acumulate, a nivelului de studii dobândite, precum şi a competenţelor, aptitudinilor şi atitudinilor profesionale;

b) creării cadrului procedural care să permită intrarea în competiţie a tuturor candidaţilor eligibili, în condiţiile prevăzute de actele normative, şi ierarhizarea acestora în vederea promovării în funcţii, în condiţii de transparenţă şi egalitate de şanse;

c) trecerii maiştrilor militari şi subofiţerilor în corpul ofiţerilor.

Art. 2.

(1) În sensul prezentelor norme, prin promovarea în funcţie se înţelege:

a) eliberarea cadrelor militare din funcţiile deţinute şi numirea în funcţii de execuţie sau de comandă/conducere, prevăzute în statele de organizare cu grade superioare gradelor funcţiilor din care au fost eliberate;

b) eliberarea cadrelor militare din funcţiile în care sunt încadrate şi numirea în funcţii situate la niveluri ierarhice superioare, prevăzute în statele de organizare cu aceleaşi grade;

c) eliberarea cadrelor militare din funcţii cu atribuţii de execuţie şi numirea în funcţii cu atribuţii de comandă/conducere, prevăzute cu aceleaşi grade.

(2) În sensul prezentelor norme, noţiunea de „funcţie” este aceeaşi cu cea de „post”.

CAPITOLUL II

Organizarea sistemului de ierarhizare şi selecţie

Art. 3.

Structurile implicate în procesul de ierarhizare şi selecţie a cadrelor militare în vederea promovării în funcţii şi/sau înaintării în grad sunt:

a) comisiile de selecţie;

b) secretariatele tehnice ale comisiilor de selecţie;

c) structurile de resurse umane de la toate eşaloanele;

d) comisiile de interviu.

Art. 4.

(1) Comisiile de selecţie au competenţele generale stabilite prin Ghidul carierei militare şi competenţele specifice stabilite prin prezentele norme.

(2) Competenţele specifice ale comisiilor de selecţie reprezintă limitele în care acestea pot emite hotărâri privind promovarea în funcţii şi/sau înaintarea în grad a cadrelor militare, potrivit corpului profesional din care fac parte, avizarea candidaţilor în vederea participării la concursuri/examene organizate conform prevederilor legislaţiei naţionale pentru încadrarea unor funcţii, precum şi trecerea maiştrilor militari şi subofiţerilor în corpul ofiţerilor.

(3) Comisiile de selecţie şi competenţele specifice ale acestora sunt următoarele:

a) Comisia de selecţie nr. 1 are următoarele competenţe: de a analiza, ierarhiza şi selecţiona ofiţerii în vederea promovării în funcţii prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar; de a analiza şi aviza ofiţerii propuşi să li se acorde gradul de general de brigadă/similar – cu o stea şi de înaintare a generalilor/similar în gradul următor;

b) Comisia de selecţie nr. 2 are următoarele competenţe: de a analiza, ierarhiza şi selecţiona ofiţerii în vederea promovării în funcţii prevăzute în statele de organizare cu grade de colonel/comandor; de a analiza şi aviza ofiţerii care îndeplinesc condiţiile pentru înaintarea în gradul de colonel/comandor;

[Continuare…]

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here