Hotărârea nr. 50/2021 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.850/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial.

Ordonanța de urgență nr. 9/2021 pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale prevede că va fi suficient să fie depusă o cerere de plată a creanțelor salariale și o copie după hotărârea judecătorească definitivă de deschidere a procedurii insolvenței.

Hotărârea nr. 50/2021  prevede că „în cazul angajatorului transnațional în stare de insolvență, cererea prevăzută la art. 19  alin. (1) din lege trebuie însoțită de o copie de pe hotărârea prevăzută la art. 20 alin. (2) din lege, precum și de documentele prevăzute la alin. (1) lit. c)-k).

 Cererea prevăzută la art. 19 alin. (2) din lege trebuie însoțită de documentul prevăzut la alin. (1) lit. a), precum și de o copie de pe notificarea adresată, potrivit art. 19 alin. (4) din lege, administratorului sau lichidatorului angajatorului în stare de insolvență, în vederea efectuării demersurilor necesare pentru plata creanțelor salariale.

 În cazul angajatorului transnațional în stare de insolvență, cererea prevăzută la art. 19 alin. (2) din lege trebuie însoțită de o copie de pe hotărârea judecătorească prevăzută la art. 20 alin. (2) din lege și de o copie de pe notificarea adresată, potrivit art. 19 alin. (4) din lege, administratorului sau lichidatorului angajatorului în stare de insolvență, în vederea efectuării demersurilor necesare pentru plata creanțelor salariale.

În situația în care se pronunță închiderea procedurii de insolvență, ca urmare a redresării angajatorilor, aceștia sunt obligați să restituie sumele suportate din Fondul de garantare, în termen de 6 luni de la pronunțarea hotărârii de închidere a procedurii. Dacă nu restituie de bunăvoie sumele suportate din Fondul de garantare, agențiile teritoriale vor proceda la acțiuni de executare silită.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here