25 Septembrie, 2017

Normele privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor

Mai jos găsiţi principalele modificări în Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, în urma modificărilor aduse la Hotărârea Guvernului nr. 1/2016. Modificările la Norme au fost aprobate prin HG nr. 284/2017, publicate în Monitorul oficial nr. 319 din 04.05.2017. 

Încadrare

■ La definiţia microîntreprinderii, Normele precizează că pentru încadrarea în condiţiile privind nivelul veniturilor realizate în anul precedent (şi anume peste 80% din veniturile totale să fie altele decât din consultanţă şi management, iar totalul veniturilor să nu fi depăşit echivalentul în lei a 500.000 euro), se vor lua în calcul aceleaşi venituri care constituie baza impozabilă prevăzută la art. 53 din Codul fiscal, iar cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel de la închiderea aceluiaşi exerciţiu financiar.

■ Completările la Norme prevăd că aplică acest regim de impozitare firma care îndeplineşte, cumulativ, condiţiile următoare:

 • nu a depăşit echivalentul în lei a 100.000 euro;
 • a realizat venituri, altele decât cele obţinute din desfăşurarea activităţilor în domeniul bancar, al asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital (cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii), ă activităţi în domeniul jocurilor de noroc, explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor petroliere şi gazelor naturale;
 • a realizat venituri, altele decât cele din consultanţă şi management, în proporţie de peste 80% din veniturile totale;
 • a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 500.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar în care s-au înregistrat veniturile; 
 • capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi unităţile administrativ-teritoriale;
 • nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la instanţele judecătoreşti.
 • desfăşoară ca activitate principală sau secundară activităţile corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute de Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi.

■ Pentru anul 2017, persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2016 îndeplinesc condiţiile de impozitare ca microîntreprinderi sunt obligate la plata impozitului specific începând cu 1 februarie 2017, urmând a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere până la data de 25 februarie 2017 inclusiv.

Completările la Norme precizează:

 • se includ în acest regim şi firmele plătitoare de impozit pe profit la data de 31 ianuarie 2017 şi care la data de 31 decembrie 2016 au realizat venituri cuprinse între 100.001-500.000 euro inclusiv, echivalentul în lei, îndeplinind concomitent şi celelalte condiţii prevăzute la art. 47 din Codul fiscal.
 • pentru microîntreprinderile care au optat să aplice impozitul pe profit – în condiţile prevăzute prin art. 48 alin. (5) şi (52) din Codul fiscal –, înregistrate ca plătitori de impozit pe profit până la data de 31 ianuarie 2017 inclusiv, opţiunea exprimată rămâne definitivă. Dacă menţin, pentru anul 2017, valoarea impusă de lege pentru capitalul social, aceşti contribuabilii nu au obligaţia de a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere până la data de 25 februarie 2017.
 • persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit la data de 31 ianuarie 2017 care devin microîntreprinderi începând cu data de 1 februarie 2017 şi care optează, în perioada 1 februarie-31 martie 2017 inclusiv, să aplice prevederile art. 48 alin. (52) din Codul fiscal calculează, declară şi plătesc impozitul pe profit aferent trimestrului I 2017 luând în considerare veniturile şi cheltuielile realizate începând cu 1 februarie 2017.
 • persoanele juridice române plătitoare de impozit specific unor activităţi potrivit prevederilor Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 alin. (7) din Codul fiscal, chiar dacă realizează venituri şi din alte activităţi în afara celor corespunzătoare codurilor CAEN pentru care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit. 

Impozitare

Cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor, prevăzute de art. 51 alin. (1) din Codul fiscal, sunt de :

 • 1% pentru microîntreprinderile care au unul sau mai mulţi salariaţi; 
 • 3%, pentru microîntreprinderile care nu au salariaţi.

Art. 51 alin. (5) Cod fiscal prevede că în cazul în care, în cursul anului fiscal, numărul de salariaţi se modifică, cotele de impozitare se aplică în mod corespunzător, începând cu trimestrul în care s-a efectuat modificarea, potrivit legii. Pentru microîntreprinderile care au un salariat, respectiv 2 salariaţi şi care aplică cota de impozitare 1%, al căror raport de muncă încetează, condiţia referitoare la numărul de salariaţi se consideră îndeplinită dacă în cursul aceluiaşi trimestru sunt angajaţi noi salariaţi.

Art. 51 alin. (6) Cod fiscal prevede că pentru microîntreprinderile care nu au niciun salariat sau au unul sau 2 salariaţi, în situaţia în care numărul acestora se modifică, în scopul menţinerii/modificării cotelor de impozitare, noii salariaţi trebuie angajaţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată pe o perioadă de cel puţin 12 luni.

Completările la Norme precizează că, în aplicarea prevederilor de mai sus din Codul fiscal, se au în vedere următoarele reguli:

 • în cazul în care, în cursul unui trimestru, numărul de salariaţi se modifică, cotele de impozitare se aplică în mod corespunzător, având în vedere numărul de salariaţi existent la sfârşitul ultimei luni a trimestrului respectiv;
 • pentru microîntreprinderile care au un salariat şi care aplică cota de impozitare de 1%, al cărui raport de muncă încetează, condiţia referitoare la numărul de salariaţi se consideră îndeplinită dacă în cursul aceluiaşi trimestru este angajat un nou salariat; noul salariat trebuie angajat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată pe o perioadă de cel puţin 12 luni;
 • pentru microîntreprinderile care nu au salariaţi, în situaţia în care se angajează un salariat, în scopul modificării cotelor de impozitare, salariatul trebuie angajat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată pe o perioadă de cel puţin 12 luni. 

Reguli de ieşire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor în cursul anului

Completările la Norme, în aplicarea prevederilor art. 52 din Codul fiscal, precizează că, pentru persoanele juridice române care intră sub incidenţa prevederilor art. 48 alin. (7) din Codul fiscal, veniturile luate în calcul pentru stabilirea limitei de 500.000 euro, echivalentul în lei, precum şi veniturile din consultanţă şi management luate în calcul pentru determinarea ponderii de 20% sunt cele înregistrate începând cu data de 1 februarie 2017.

Ai nevoie de Normele de aplicare a Codului fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Comentarii

 • Răspunde
  Carmen
  mai 11 2017

  Puteau opta pt impozit pe profit si cei care făceau majorare de capital la 45.000 lei.

 • Răspunde
  Rozalia
  mai 12 2017

  Buna ziua!La “Incadrare” Titlul “Completarile la Norme” apare textul:Nu a depasit echivalentul in lei a 100000euro”.
  Intrebarea mea este:La ce se refera aceasta nedepasire?Multumesc pt.raspuns.

Scrie un comentariu