20 Februarie, 2019

Normele privind extrasele multilingve ale actelor de stare civilă, publicate în Monitor. Cum se eliberează extrasele?

Începând din data de 5 iunie 2013, extrasele multilingve ale actelor de stare civilă privind naşterea, căsătoria sau decesul pot fi folosite pe teritoriul a 21 de ţări fără a mai fi necesară legalizarea documentelor.

Reglementările legislative referitoare la acest subiect sunt prevăzute în Legea nr. 65/2012 pentru aderarea României la Convenţia nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă.

Recent, în Monitorul Oficial nr. 608/2013 au fost publicate şi Normele metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei nr. 16 (aprobate prin HG nr. 727/2013).

ELIBERAREA EXTRASELOR MULTILINGVE

Extrasele multilingve eliberate de autorităţile române sunt documente care au aceeaşi putere doveditoare ca şi certificatele de stare civilă şi se folosesc de către titulari şi persoanele îndreptăţite în faţa autorităţilor străine din Austria, Belgia, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Luxemburg, Lituania, Macedonia, Muntenegru, Moldova, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Slovenia, Serbia şi Turcia.

Extrasele se eliberează în baza actelor de stare civilă aflate în arhiva proprie sau pe baza registrelor întocmite de parohii, ca urmare a unei cereri adresate SPCLEP-ului sau primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale în care nu sunt constituite astfel de servicii.

» Modelul cererii privind eliberarea extraselor multilingve este accesibil AICI.

Cererea se timbrează şi poate fi adresată SPCLEP-ului sau primăriei unităţii administrativ-teritoriale:

- care are în păstrare actul de stare civilă;
- de la locul de domiciliu/reşedinţă al solicitantului.

Extrasele actelor privind naşterea şi/sau căsătoria se eliberează titularilor/reprezentanţilor legali ai acestora, iar extrasele actelor privind decesul se eliberează membrilor familiei/altor persoane îndreptăţite. Totodată, extrasele pot fi eliberate şi altor persoane, dacă acestea sunt împuternicite prin procură specială.

Atenţie! În vederea eliberării extraselor multilingve:

• cetăţenii români cu domiciliul în România se legitimează cu actul de identitate;
• cetăţenii statelor membre UE şi ai Confederaţiei Elveţiene ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în România se legitimează cu documentele de identitate eliberate de statele ai căror cetăţeni sunt sau cu paşaportul;
• cetăţenii români cu domiciliul în străinătate şi străinii ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în România se legitimează cu paşaportul;
• apatrizii ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în România se legitimează cu permisul de şedere temporar/pe termen lung ori cu paşaportul;
• minorii în vârstă de peste 14 ani au dreptul să solicite şi să primească extrase multilingve de naştere/căsătorie în nume propriu, asistaţi de unul dintre părinţi/tutore.

Extrasul multilingv se eliberează solicitantului (de către S.P.C.L.E.P./ofiţerii de stare civilă din cadrul primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale în care nu funcţionează aceste servicii) în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii cererii.

Totodată, la cerere, solicitanţilor li se eliberează concomitent mai multe extrase multilingve completate în baza aceluiaşi act de stare civilă.

Consultă forma şi conţinutul documentelor:

Prevederile Normelor vor intra în vigoare începând cu data de 30 octombrie 2013.
comentarii

Despre autor  ⁄ Alexandru Boiciuc

Alexandru Boiciuc redactează şi editează articole la LegeStart.ro. E licenţiat (specializarea jurnalism) al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării şi a mai lucrat în presă la ediţia online a ziarului ProSport. Contact: legestart(@)indaco(.)ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu