Ordinul nr. 1.434/687/C/2023 pentru modificarea şi completarea Normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 1.134/C/255/2000 este în vigoare de la 02 mai 2023

Ordinul prevede că examinările şi cercetările privind persoane în viaţă se realizează după verificarea de către medicul-legist a identităţii persoanei pe baza cărţii de identitate, a adeverinţei temporare de identitate sau a paşaportului, ale cărui serie şi număr se menţionează în actul medico-legal.

 În cazul în care persoana examinată nu prezintă actele prevăzute, faptul se menţionează în actul medico-legal, pentru identificare luându-se impresiunile digitale de la indexul stâng pe documentul prin care se solicită examinarea.

Comisia de expertiză se constituie în mod obligatoriu în cazurile în care legea prevede expres acest lucru sau în situaţiile în care este necesară:

a) evaluarea capacităţii psihice a unei persoane, în scopul stabilirii elementelor necesare pentru aprecierea responsabilităţii penale sau a responsabilităţii civile;

b) amânarea sau întreruperea executării pedepsei privative de libertate, din motive medicale;

c) suspendarea urmăririi penale sau a judecăţii atunci când suspectul sau inculpatul suferă de o boală gravă;

d) constatarea stărilor morbide care sunt urmarea unor fapte medicale ilicite, a unor deficienţe sau a nerespectării ghidurilor de practică medicală şi a protocoalelor terapeutice;

e) investigarea filiaţiei;

f) evaluarea capacităţii de muncă;

g) stabilirea aptitudinilor unei persoane de a exercita o anumită activitate sau profesie, precum conducerea de autovehicule, de aparate de zbor, de portarmă în cadrul noilor expertize;

h) efectuarea unei noi expertize medico-legale.

Evaluarea medico-legală psihiatrică în vederea eliberării unui act medico-legal se face numai prin examinarea nemijlocită a persoanei, în cadrul unei comisii alcătuite dintr-un medic legist, care este preşedintele comisiei, şi 2 medici psihiatri. Aceste comisii se pot constitui numai în cadrul institutelor de medicină legală şi al serviciilor judeţene de medicină legală.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here