Ordinul nr. 3.265/21.453/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 1.056/4.435/2016 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal va intra în vigoare la 01 ianuarie 2023.

Activităţile de cercetare-dezvoltare eligibile pentru acordarea deducerii suplimentare la calculul rezultatului fiscal trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

a) sunt cuprinse într-un proiect de cercetare-dezvoltare, astfel cum este definit în Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, identificat prin următoarele elemente:

1. scopul proiectului şi obiectivele proiectului;

2. domeniul de cercetare-dezvoltare;

3. perioada de desfăşurare a proiectului;

4. resursele alocate proiectului (sursele de finanţare şi, dacă este cazul, echipa de proiect şi infrastructura de cercetare);

5. bugetul proiectului;

6. categoria rezultatului activităţii de cercetare-dezvoltare, conform art. 74 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

7. caracterul inovativ;

b) sunt activităţi de cercetare aplicativă şi/sau dezvoltare tehnologică.

În cadrul activităţilor de dezvoltare tehnologică se iau în considerare activităţile de dezvoltare experimentală.

Pentru încadrarea proiectelor şi activităţilor ca fiind de cercetare-dezvoltare, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare constituie un corp de experţi înscrişi în Registrul naţional al experţilor pentru certificarea activităţii de cercetare-dezvoltare.

Metodologia de selecţie a experţilor, normele metodologice cu privire la expertiza în vederea certificării activităţii de cercetare-dezvoltare, precum şi structura Registrul naţional al experţilor pentru certificarea activităţii de cercetare-dezvoltare se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

În vederea încadrării proiectelor şi activităţilor pentru a beneficia de stimulentele fiscale prevăzute la art. 20 din Codul fiscal, contribuabilul poate solicita certificarea activităţii de către un expert înscris în registrul prevăzut.

Contribuabilii mari, stabiliţi potrivit Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.609/2016 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili, au obligaţia de a solicita certificarea activităţii de cercetare-dezvoltare de către un expert înscris în registrul prevăzut.

Pentru proiectele şi activităţile de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri publice naţionale şi internaţionale nu este necesară certificarea de către experţii înscrişi în Registrul naţional al experţilor pentru certificarea activităţii de cercetare-dezvoltare.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here