Normele privind buna reputaţie a auditorului financiar din 28.03.2016, aprobate prin Hotărârea CAR nr. 27/2016, publicate în Monitorul Oficial nr. 251 din 5 aprilie 2016 (M.Of. nr. 251/2016).

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1.

(1) Prezentele norme stabilesc criteriile pentru definirea bunei reputaţii a auditorului financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (Camera), precum şi condiţiile şi procedura de retragere a autorizării auditorului financiar, membru al Camerei, dacă buna reputaţie a acestuia a fost compromisă.

(2) Prezentele norme se aplică membrilor Camerei, auditori financiari, persoane fizice, care din punct de vedere al exercitării profesiei pot fi activi sau nonactivi şi persoane juridice.

Art. 2.

(1) Buna reputaţie, în sensul prezentelor norme, reprezintă o condiţie de dobândire şi de menţinere a calităţii de auditor financiar, membru al Camerei.

(2) Retragerea autorizării auditorului financiar ca urmare a compromiterii bunei reputaţii implică retragerea calităţii de membru al Camerei.

CAPITOLUL II

Criteriile de bună reputaţie

Art. 3.

(1) Buna reputaţie a unui auditor financiar, persoană fizică sau juridică, se analizează în funcţie de îndeplinirea următoarelor criterii:

a) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni cu intenţie;

b) nu a fost luată faţă de persoana fizică o măsură preventivă privativă sau restrictivă de libertate în cadrul unui proces penal, în cazul în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii unei infracţiuni cu intenţie;

c) persoanei fizice nu i-a fost aplicată pedeapsa complementară şi/sau pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării activităţii de audit financiar;

d) persoanei fizice nu i-a fost aplicată măsura de siguranţă prin care i s-a interzis exercitarea profesiei de auditor financiar;

e) nu a fost sancţionat disciplinar sau administrativ de către alte autorităţi, instituţii sau organisme române ori străine din domeniul financiar-contabil, pentru aspecte de natură profesională;

f) nu i-au fost aplicate restricţii pentru a desfăşura activităţi în domeniul financiar-contabil de către autorităţi, instituţii sau organisme române sau străine din domeniul financiar-contabil.

(2) În înţelesul alin. (1) lit. e), sancţiunile disciplinare sau administrative aplicate auditorului financiar de către alte autorităţi, instituţii sau organisme române ori străine din domeniul financiar-contabil cuprind acele sancţiuni aplicate ca urmare a săvârşirii unor abateri/fapte de natură a aduce atingere exercitării unei activităţi din punct de vedere profesional.

Art. 4.

(1) Persoanele fizice şi persoanele juridice care solicită autorizarea ca auditor financiar, dobândirea calităţii de membru al Camerei şi înscrierea în Registrul public trebuie să aibă o bună reputaţie.

(2) Persoanele fizice şi persoanele juridice depun, la solicitarea autorizării ca auditor financiar şi dobândirii calităţii de membru al Camerei, cazierul judiciar, o declaraţie pe propria răspundere cu privire la respectarea situaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1), conform formularului prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezentele norme, precum şi documentele prevăzute de reglementările Camerei.

[Continuare…]

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here