Ministerul Dezvoltării publică proiectul de ordin privind Normele metodologice privind acordarea indemnizaţiei pentru limită de vârstă pentru primar, viceprimar, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean, conform noului Cod administrativ. 

Codul Administrativ prevede că începând cu data de 1 ianuarie 2020, vor fi acordate indemnizaţii pentru limită de vârstă aleșii locali în limita a 3 mandate, dacă au exercitat cel puțin un mandat complet, respectiv 144 de luni. Indemnizația se cumulează cu orice tip de pensie stabilită în sistemul public de pensii sau în alt sistem de pensii neintegrat sistemului public și este supusă impozitului pe venit şi contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. Pentru a beneficia de acordarea indemnizației, aleșii trebuie să îndeplinească condiţiile vârstei standard de pensionare, ale vârstei standard de pensionare reduse, aşa cum sunt prevăzute de legislaţia privind sistemul de pensii publice sau cele prevăzute de alte legi speciale. De asemenea, se prevede ca primarii, viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene să nu fi fost condamnaţi definitiv pentru comiterea, în calitatea respectivă, a unei infracţiuni de corupţie, pentru a beneficia de indemnizație. Indemnizația pentru limită de vârstă se acordă începând cu luna ianuarie a anului următor depunerii solicitării. 

Prin proiectul publicat de minister se stabilesc normele metodologice privind acordarea indemnizaţiilor, dar sunt introduse și precizări privind:

– beneficiari;

– termene, responsabili și circuitul documentelor;

– exemple ale modului de calcul al indemnizației;

– dispoziții tranzitorii pentru anul 2019 referitoare la depunerea dosarelor pentru acordarea indemnizației;

– modelul de cerere pentru acordarea indemnizației, ca anexă integrantă la metodologie.

Articolul 2 – Categorii de beneficiari

Beneficiarii pentru acordarea indemnizației pentru limită de vârstă prevăzute de art. 210 din Codul administrativ sunt persoanele care au avut funcția de primar, de viceprimar, de preşedinte al consiliului judeţean şi/sau de vicepreşedinte al consiliului judeţean, care îndeplinesc condiţiile vârstei standard de pensionare, ale vârstei standard de pensionare reduse aşa cum sunt prevăzute de legislaţia privind sistemul de pensii publice sau cele prevăzute de alte legi speciale. 

Articolul 5 – Modul de calcul al indemnizației

(1) Cuantumul indemnizaţiei pentru limită de vârstă se acordă în limita a 3 mandate, cu condiţia ca persoanele prevăzute la art. 1, alin. (1) să fi exercitat cel puţin un mandat complet de primar, de viceprimar, de preşedinte sau de vicepreşedinte al consiliului judeţean.

(2) Cuantumul indemnizaţiei pentru limită de vârstă se calculează ca produs al numărului lunilor de mandat cu 0,40% din indemnizaţia brută lunară aflată în plată.

Articolul 6 – Dispoziții privind termenele

Pentru anul 2019, termenul de depunere a dosarelor pentru acordarea indemnizației pentru persoanele prevăzute la art. 1, alin. (1) este de 13 septembrie 2019.

Ai nevoie de Codul Administrativ? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

 comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here