Hotărârea nr. 104/2023 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii laptelui şi a produselor lactate nr. 307/2022 şi a Ghidului de definiţii şi termeni folosiţi în industria laptelui este în vigoare de la 10 februarie 2023.

  • NORME METODOLOGICE de aplicare a Legii laptelui şi a produselor lactate nr. 307/2022;
  • GHID de definiţii şi termeni folosiţi în industria laptelui.

Amintim că legea laptelui reglementează sectorul laptelui şi al produselor lactate, al produselor care conţin ca ingrediente lapte sau produse lactate, al produselor pe bază de lapte cu adaos de alte grăsimi şi/sau proteine, altele decât cele lactate, cu privire la denumirea produselor, prezentarea, etichetarea şi comercializarea acestora, urmărind în principal sănătatea populaţiei, satisfacerea necesităţilor de consum ale tuturor categoriilor de consumatori, respectarea condiţiilor de igienă şi informarea corectă a consumatorilor.

Observatorul laptelui şi al produselor lactate colectează, în vederea centralizării, următoarele date:

a) efectivul matcă de vaci de lapte, bivoliţe, oi, capre;

b) cantitatea de lapte crud materie primă produsă;

c) cantitatea de lapte crud materie primă livrată direct pe piaţă;

d) cantitatea de lapte crud materie primă livrată către primcumpărători;

e) cantitatea de lapte crud materie primă livrată către procesatori;

f) numărul operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul procesării laptelui crud şi producţiei laptelui de consum şi a produselor lactate, precum şi capacitatea acestora de procesare a laptelui, din care să rezulte:

(i) cantitatea şi preţul laptelui crud materie primă colectat de către aceştia;

(ii) cantitatea de lapte procesat;

(iii) cantitatea de produse lactate realizată;

g) achiziţiile intracomunitare şi importul-exportul din ţări terţe de cantităţi de lapte crud materie primă, produse semiprocesate şi produse finite, indiferent de tip.

Observatorul laptelui şi al produselor lactate elaborează formularele necesare colectării datelor prevăzute, precum şi procedurile detaliate şi frecvenţa de colectare a acestora, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi se transmit furnizorilor de date prevăzuţi la art. 7.

În urma procesării datelor prevăzute, care constituie baza pentru gestionarea măsurilor de piaţă în acest sector, Observatorul laptelui şi al produselor lactate întocmeşte lunar rapoarte punctuale şi/sau generale, avizate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care vor fi puse la dispoziţia entităţilor implicate în sectorul laptelui şi al produselor lactate, pe suport electronic.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here