De dată recentă, Legea nr. 52/2011 (publicată în M.Of.nr. 276 din 20 aprilie a.c.) a reglementat exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. În temeiul prevederilor legii, au fost elaborate şi Normele metodologice de aplicare, aprobate prin ordinele MMFPS şi MFP nr. 1.439/1.930, publicate în Monitorul Oficial nr.300 din 2 mai 2011.

● Normele stabilesc regimul Registrului de evidenţă a zilierilor, cu trimitere la modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare a registrului astfel cum sunt prevăzute în anexele la Lege:

– înregistrarea cronologică a zilierilor;

–  obligaţia beneficiarului de lucrări de a trimite la inspectoratul teritorial de muncă o copie a registrului conţinând înregistrările din luna precedentă;

– delegarea de competenţe în cazul beneficiarilor de lucrări care au înfiinţate sucursale, agenţii, reprezentanţe, puncte de lucru sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică;

● Se precizează sistemul de raportare între inspectoratele teritoriale de muncă, Inspecţia Muncii şi MMFPS privind evoluţia numărului de zilieri pe domenii de activitate, numărul de cazuri depistate fără forme legale, măsurile sancţionatoare dispuse în respectivele cazuri, precum şi alte informaţii solicitate de Inspecţia Muncii.

● Venitul realizat de zilieri sub forma remuneraţiei zilnice pe fiecare beneficiar de lucrări reprezintă venit asimilat salariului, pentru care sunt aplicabile prevederile cap. III “Venituri din salarii” al titlului III “Impozit pe venit” din Codul fiscal. Astfel, Normele precizează:

– impozitul datorat de zilieri pentru venitul realizat, calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra remuneraţiei brute zilnice;

– calcularea şi reţinerea impozitului, de către beneficiarii de lucrări la data fiecărei plăţi a remuneraţiei brute zilnice;

– virarea la bugetul de stat a impozitului calculat şi reţinut de fiecare beneficiar de lucrări, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc aceste venituri.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here