Normele de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari din 21.02.2014, aprobate prin Hotărârea Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 6/2014 şi publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 214 din 26.03.2014 (M.Of. nr. 214/2014).
În vigoare de la 26.03.2014
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1.
Prezentele norme sunt adoptate în baza Standardului internaţional de educaţie nr. 7 privind dezvoltarea profesională continuă, denumit în continuare IES 7, emis de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC).
Art. 2.
Sub supravegherea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile (CSIPPC), Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera, este autoritatea competentă pentru calificările educaţionale, respectiv organizarea pregătirii profesionale continue şi examinarea competenţei profesionale.
Art. 3.
Prezentele norme conduc la aplicarea conceptului de pregătire profesională continuă şi se referă la activităţile de învăţământ care dezvoltă şi menţin capacităţile ce permit auditorilor financiari, membri ai Camerei, să ofere servicii de înaltă calitate şi să lucreze cu competenţă în cadrul profesiei lor.
Art. 4.
Prezentele norme preiau, dezvoltă şi adaptează cerinţele IES 7 în procesul de implementare şi derulare a Programului de pregătire profesională continuă, organizat de Cameră.
Art. 5.
Obiectivul pregătirii profesionale continue este acela de a menţine şi de a dezvolta competenţa profesională a auditorilor financiari în vederea realizării activităţii de audit financiar conform cerinţelor standardelor profesionale, reglementărilor, normelor şi regulilor din domeniu.
CAPITOLUL II
Aria de cuprindere a pregătirii profesionale continue
Art. 6.
Camera trebuie să se asigure că auditorii financiari participă anual la programe adecvate de formare profesională continuă pentru a-şi menţine cunoştinţele teoretice, competenţele şi valorile profesionale la un nivel înalt.
Art. 7.
Camera cere tuturor membrilor săi să îşi dezvolte şi să îşi menţină competenţa profesională relevantă pentru activitatea şi responsabilităţile lor profesionale. Fiecărui auditor îi revine obligaţia respectării cerinţelor de pregătire profesională continuă pentru a răspunde provocărilor profesionale şi pentru a întări încrederea în activitatea de audit.
Art. 8.
Cerinţele de pregătire profesională continuă se aplică tuturor auditorilor financiari, activi şi nonactivi.
CAPITOLUL III
Accesul la Programul de pregătire profesională continuă
Art. 9.
Camera are obligaţia să organizeze şi să promoveze programe de educaţie permanentă pentru toţi membrii săi.
Art. 10.
Cerinţele de pregătire profesională continuă se realizează prin Programul de pregătire profesională continuă, aprobat anual de către Consiliul Camerei.
Art. 11.
Camera are obligaţia sa faciliteze accesul membrilor săi la Programul de pregătire profesională continuă.
Normele de pregătire profesională sunt accesibile integral în Lege5 Online – serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto: Sxc.hu

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here