21 Ianuarie, 2020

Normele de aplicare ale garanțiilor programului “gROwth – investim în copii, investim în viitor”. Care sunt criteriile de eligibilitate pentru construcția de grădinițe cu profil sportive

Ministerul de Finanțe a publicat, în dezbatere publică, normele de aplicare ale programului guvernamental de contrucție a grădinițelor cu profil sportiv, “gROwth – investim în copii, investim în viitor”, adoptat în luna aprilie prin hotărâre de guvern.  Potrivit programului, plafonul este de 600 de milioane de lei, adică ar putea fi finanțate 252 de proiecte de câte 500.000 de euro.
Ajutorul de la stat poate fi acordat în mai multe tranșe, conform normelor, valoarea maximă pentru 10 ani, inclusive perioada de grație, să fie de 750.000 lei. Acestă sumă poate acoperi atât ajutorul nerambursabil, cât și/sau contribuția proprie a beneficiarului pentru realizarea proiectelor de investiții conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 239/2019.
Acordarea şi derularea garanţiilor de stat se realizează pe baza unei convenţii de garantare încheiate între fondurile de garantare şi finanțatorii participanți în Program. Plafoanele de garanţii se stabilesc anual și se alocă de către Ministerul Finanțelor Publice fondurilor de garantare.

Firmele care intenționează să construiască grădiniţe prin acest program ar urma să primească o serie de beneficii:

a) ajutor nerambursabil de până la 500.000 euro din cheltuielile eligibile, pentru construcţia şi/sau înfiinţarea, amenajarea şi dotarea grădiniţelor olimpice cu profil sportiv, plătit investitorului după terminarea lucrărilor şi obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie de la Ministerul Educaţiei Naţionale;

b) garanţie în nume şi cont stat de maxim 50% din valoarea creditului contractat de investitor, excluzând dobânzile și comisioanele aferente, cu condiţia ca aceste credite să finanţeze exclusiv cheltuieli eligibile aferente proiectului, în cazul în care acesta apelează la finanţarea integrală sau parţială a acestor cheltuieli prin creditare.

Una dintre obligații este însă de a acorda un singur loc fără taxă la o grupă de 25 de copii, dacă doar modernizează o clădire deja existentă și două locuri fără taxă pe o grupă de 25, dacă grădinița e construită de la zero.

Beneficiarii sunt persoane juridice de drept privat, inclusiv organizaţii neguvernamentale, asociaţii, fundaţii şi/sau grupuri fiscale. De asemenea, beneficiari pot fi şi Comitetul Olimpic Sportiv Român, asociaţiile şi fundaţiile, federaţiile sau cluburile sportive care iau iniţiativa construirii de grădiniţe cu profil sportive. Beneficiarul trebuie să facă dovada deţinerii unui drept real care conferă dreptul de construire potrivit legii asupra terenului pe care urmează să fie amplasată grădiniţa cu profil sportiv;

Obiectivele de investiţii ce vor fi propuse ca proiecte trebuie să îndeplinească standarde minime de construcţie, capacitate, dotare generală şi sportivă, personal de specialitate şi de echipamente sportive.

Normele publicate în dezbatere publică cuprind toate detaliile pentru etapele de finanțare a societăților/asociațiilor care vor să intre în program:

- Plafonul de garantare

- Descrierea creditului și garanției de stat

- Criterii de eligibilitate și obligațiile beneficiarilor garanțiilor de stat

- Cheltuieli eligibile și cheltuieli neeligibile

- Criterii de eligibilitate pentru finanţatori

- Acordarea garanțiilor de stat

- Plata garanţiei de stat

- Recuperarea garanţiei de stat

- Asigurarea bunurilor.


Ai nevoie de H.G. nr. 239/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu