Ministerul Afacerilor Interne a publicat în dezbatere publică un proiect care completează Normele metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999, aprobate prin H.G. nr. 244/2000 prin definirea termenului de „unitate”, prin reglementarea sursei bugetare din care se acordă drepturile bănești aferente concediului paternal și concediului de lăuzie neefectuat de mamă.

Astfel, Normele metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr.210/1999, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 244/2000, se completează după cum urmează:

După alineatul (2) al articolului 3 se introduce un nou alineat, alin.(3), cu următorul cuprins:

„(3) În cazul polițiștilor, cadrelor militare, soldaților și gradaților profesioniști, precum și al funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, prin unitate, în sensul prevederilor alin.(1), se înțelege instituția din sistemulde apărare, ordine publică și securitate națională în care își desfășoară activitatea aceștia.”

Referitor la sursa bugetară, după alineatul (2) al articolului 4 se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:

„(3) În cazul personalului prevăzut la art.2 alin. (11) din lege, drepturile aferente concediului paternal se calculează și se plătesc conform prevederilor legale specifice acestor categorii de personal și se suportă din bugetul de stat, prin bugetele ministerelor și instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională.”

După alineatul (1) la articolului8 se introduce un nou alineat, alin.(11), cu următorul cuprins:

„(11) Prevederile alin.(1) se aplică și personalului prevăzut la art.2 alin. (11) din lege. Drepturile aferente concediului de lăuzie neefectuat de mamă se calculează și se plătesc conform prevederilor legale specifice acestor categorii de personal și se suportă din bugetul de stat, prin bugetele ministerelor și instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională.”

Această ultimă prevedere se referă la cazurile în care decesul mamei a survenit în timpul nașterii sau în perioada concediului de lăuzie, iar tatăl este polițist, cadru militar, soldat și gradat profesionist sau funcționar public cu statut special din sistemul administrației penitenciare.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here