Aplicarea, de la 1 mai, de către România a Codului vamal al UE a declanşat elaborarea mai multor norme tehnice, emise de ANAF. Semnalăm unele din aceste reglementări, apărute în Monitorul Oficial nr. 312 din 22.04.2016.

Pe LegeStart găsiţi semnalat pachetul anterior de norme privind sistemul de control al exporturilor, importurilor şi notificarea de reexport.

Administrarea contingentelor tarifare

Ordinul nr. 1189/2016, de aprobare a normelor tehnice, abrogă totodată reglementarea anterioară aprobată prin OpANAF nr. 2291/2015.

Normele sunt aplicabile contingentelor tarifare deschise prin reglementări ale Uniunii Europene, gestionate de Comisia Europeană în conformitate cu ordinea cronologică a datelor de acceptare a declaraţiilor vamale de punere în liberă circulaţie. Contingentul tarifar reprezintă volumul de mărfuri, exprimat cantitativ sau valoric, ce poate fi pus în liberă circulaţie cu un tratament tarifar favorabil, constând în reducerea sau exceptarea de taxe vamale.

Normele reglementează modalitatea de întocmire şi depunere a cererii de acordare a contingentului tarifar, garanţia de constituit pentru a acoperi cuantumul taxelor la import şi al altor taxe pentru mărfurile puse în liberă circulaţie, situaţiile excepţionale, precum şi procedura alternativă în cazul unei indisponibilităţi temporare a uneia dintre componentele Sistemului informatic integrat vamal român sau a unuia dintre sistemele electronice ale Comisiei, care împiedică transmiterea electronică a cererii de acordare sau a deciziei Comisiei privind alocarea contingentului tarifar.

Cu începere de la 1 mai, Direcţia Generală a Vămilor va publica pe pagina web „Graficul de alocare a contingentelor tarifare” comunicat de Comisie.

Normelor tehnice de verificare ulterioară a dovezilor de origine şi a certificatelor A.TR.

Aprobate prin Ordinul nr. 1190/2016, normele se aplică pentru verificarea ulterioară a dovezilor de origine preferenţială folosite în cadrul acordurilor care reglementează comerţul preferenţial dintre Uniune şi ţările partenere, a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulaţie în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia, precum şi a certificatelor de origine pentru produsele care fac obiectul unor regimuri speciale de import nepreferenţiale.

Este abrogată, totodată, reglementarea anterioară dată prin OpANAF nr. 4821/2007 (nepublicat). Normele stabilesc cum se face:

  • verificarea ulterioară a dovezilor de origine care acoperă mărfuri importate în România, verificare solicitată de autorităţile vamale atunci când există dubii rezonabile sau prin sondaj.
  • verificarea ulterioară a dovezilor de origine care acoperă mărfuri exportate din România,  la solicitarea administraţiilor vamale ale ţărilor partenere în care au fost importate mărfuri din România sau din iniţiativa autorităţii vamale române.
  • verificarea certificatelor de circulaţie A.TR., care presupune verificarea statutului de marfă aflată în liberă circulaţie în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia, conform prevederilor Deciziei nr. 1/2006 a Comitetului de Cooperare Vamală CE-Turcia.

Dovada de origine preferenţială – procedura simplificată

Ordinul nr. 1191/2016 aprobă Normele tehnice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferenţială în cadrul acordurilor care reglementează comerţul preferenţial dintre Uniune şi ţările partenere, precum şi a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulaţie în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia.

Autorizaţiile emise până la data intrării în vigoare a ordinului rămân în continuare valabile, iar de la 1 mai se abrogă reglementarea anterioară dată prin OpANAF nr. 654/2015.

Informaţiile de origine obligatorii în România

Normele tehnice privind solicitarea, emiterea şi punerea în aplicare a deciziilor privind informaţiile de origine obligatorii în România sunt aprobate prin OpANAF nr. 1192/2016. Sub rezerva art. 34 din Codul vamal al Uniunii, deciziile privind informaţiile de origine obligatorii care sunt deja în vigoare la 1 mai 2016 rămân valabile pentru perioada de timp prevăzută pentru respectivele decizii. O astfel de decizie este obligatorie începând cu 1 mai 2016 atât pentru autorităţile vamale, cât şi pentru titularul deciziei.

Normele reglementează condiţiile pentru acceptarea cererii pentru emiterea unei decizii privind informaţiile de origine obligatorii – termene, punere în aplicare a deciziilor şi Verificarea respectării caracterului obligatoriu al deciziilor.

Măsuri tranzitorii

Ordinul nr. 1193/2016 aprobă normele tehnice de aplicare a măsurilor tranzitorii referitoare la solicitarea, emiterea şi monitorizarea utilizării deciziilor privind informaţiile tarifare obligatorii în România.

Prevederile din norme sunt aplicabile la solicitarea, emiterea şi monitorizarea utilizării deciziilor privind informaţiile tarifare obligatorii în România în perioada tranzitorie cuprinsă între data de 1 mai 2016 şi data introducerii primei etape a modernizării sistemului electronic privind informaţiile tarifare obligatorii, menţionat în anexa la Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 29 aprilie 2014 de stabilire a programului de lucru pentru Codul vamal al Uniunii 2014/255/UE.

Sub rezerva art. 34 din Codul vamal al Uniunii, deciziile privind informaţiile tarifare obligatorii care sunt deja în vigoare la 1 mai 2016 rămân valabile pentru perioada de timp prevăzută pentru respectivele decizii. O astfel de decizie este obligatorie începând cu 1 mai 2016 atât pentru autorităţile vamale, cât şi pentru titularul deciziei.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud. 

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here