Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind determinarea cotei de piață, marjei de dobândă, a activelor financiare nete și a celor care se scad din baza impozabilă, precum și raportarea indicatorilor necesari calculării taxei pe active, prevăzute la art. 86-88 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Monitorul Oficial nr. 0636 din 31 iulie 2019

H.G. nr. 524 din 24 Iulie 2019

Ordin pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 109 „Declarație privind taxa pe active financiare nete“

Monitorul Oficial nr. 0642 din 02 august 2019

Ordin ANAF nr. 2085 din 29 Iulie 2019

H.G. nr. 524/2019 se adresează instituțiilor financiare și adoptă normele metodologice privind calculul și plata taxei pe activele financiare, taxă adoptată prin O.U.G. nr. 114/2018, cu modificări ulterioare.

Nivelul acestei taxe ține cont de cota de piață a respectivei bănci, iar procentul taxei este:

a) 0,4% pe an, pentru instituţia bancară care deţine o cotă de piaţă mai mare sau egală cu 1%;

b) 0,2% pe an, pentru instituţia bancară care deţine o cotă de piaţă mai mică de 1%.

Pentru primul semestru din acest an, taxa se declară și se achită la buget până în data de 25 august 2019, iar formularul de declarare este Declarația 109 – declarație privind taxa pe activele financiare nete, pe care îl analizăm în ultima parte a alertei.

Taxa pe activele financiare se reduce în următoarele condiții:

a) pentru creșterea intermedierii financiare, prin creșterea soldului creditelor:

  • cu 50%, în cazul în care creșterea soldului creditelor acordate societăţilor nefinanciare şi gospodăriilor populaţiei;
  • până la 50%, în cazul în care creșterea soldului creditelor acordate societăţilor nefinanciare şi gospodăriilor populaţiei este mai mică decât ţinta de creştere a creditării;

b) pentru diminuarea marjei de dobândă:

  • cu 50%, în cazul în care marja de dobândă calculată la nivelul semestrului/anului pentru care se datorează se situează sub nivelul marjei de referinţă a dobânzii;
  • până la 50%, în cazul în care diminuarea marjei de dobândă este mai mică decât ţinta de diminuare a marjei de dobândă.

Notă: O.U.G. nr. 114/2018 adoptă și formulele de reducere variabilă.

Taxa pe activele financiare nu se declară și nu se datorează la nivelul primului semestru, în următoarele situații:

a) dacă a îndeplinit 100% ţinta de creştere a creditării; sau

b) dacă a îndeplinit 100% ţinta de diminuare a marjei de dobândă; sau

c) dacă nivelul procentual agregat al creşterii creditării şi al diminuării marjei de dobândă este cel puţin 100%.

H.G. nr. 524/2019 adoptă normele de aplicare pentru plata taxei pe activele financiare nete. Astfel, actul normativ explică noțiunea de active financiare nete și indică documentele unde se identifică activele financiare nete, ținând cont de raportările specifice unei instituții de credit.

Cota de piaţă a unei instituţii bancare se calculează ca raport între totalul activelor contabile nete ale instituţiei bancare şi totalul activelor contabile nete agregate pentru sistemul bancar, inclusiv sucursalele din România ale instituţiilor de credit persoane juridice străine.

Banca Națională a României va publica totalul activelor financiare nete existente în sistemul bancar românesc, astfel fiecare bancă va cunoaște cota de piață și implicit procentul taxei pe activele financiare nete.

Norma metodologică prezintă câteva exemple de calcul pentru taxa pe activele financiare nete.

Ordinul ANAF nr. 2085/2019 adoptă modelul formularului 109 – Declarație privind taxa pe activele financiare nete.

Formularul este adaptat situațiilor concrete din O.U.G. nr. 114/2018, respectând metodologia de calcul detaliată prin H.G. nr. 524/2019.

Acesta se transmite în format electronic la autoritatea fiscală.

De reținut: contribuabilii care încetează să existe în cursul anului au obligaţia de a declara şi a plăti taxa pe active proporţional cu perioada impozabilă, până la data depunerii situațiilor financiare la organul fiscal competent, respectiv până la data radierii, iar contribuabilii nou-înfiinţaţi în cursul anului datorează taxa pe active începând cu anul următor.

Ai nevoie de H.G. nr. 524/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
Ai nevoie de Ordin nr. 2085/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here