În Monitorul Oficial, Partea I nr. 643 din 10/09/2012 au fost publicate Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX “Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Potrivit actului normativ, cardul naţional de asigurări sociale de sănătate se emite pentru dovedirea calităţii de asigurat pentru furnizarea unor servicii medicale.

Cardul naţional este parte componentă a sistemului naţional al cardului de asigurări sociale de sănătate din cadrul platformei informatice din asigurările de sănătate şi reprezintă un instrument electronic cu elemente de securitate speciale împotriva falsificării şi contrafacerii.

Cardul se emite individual pentru fiecare asigurat cu vârsta peste 18 ani împliniţi.

Termenul de valabilitate a cardului naţional este de 5 ani de la data emiterii. Pentru cardurile emise până la data de 31 decembrie 2012, termenul de valabilitate începe de la data de 1 ianuarie 2013.

Informaţiile minime care vor fi vizualizate pe cardul naţional sunt următoarele:

a) numele şi prenumele asiguratului;

b) codul unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate;

c) numărul de identificare al cardului naţional;

d) data expirării cardului naţional.

Conform Normelor, asiguratul suportă contravaloarea cardului naţional în situaţia solicitării eliberării unui duplicat ca urmare a pierderii, furtului sau deteriorării acestuia, precum şi în situaţia modificării datelor personale de identificare.

Eliberarea unui nou card naţional se face în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea unei cereri la casa de asigurări de sănătate în a cărei evidenţă se află persoana respectivă prin medicul de familie.

Până la eliberarea noului card naţional, acordarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale se realizează pe baza unei adeverinţe eliberate de casele de asigurări de sănătate cu o perioadă de valabilitate de maximum 30 de zile calendaristice.

Testarea funcţionalităţilor cardului naţional, componenţa informatică, se realizează la nivelul judeţului Arad, judeţ pilot.

Cardul naţional se va produce şi distribui asiguraţilor începând cu data intrării în vigoare a prezentelor norme.

Normele au intrat în vigoare în data de 10 septembrie 2012.

Citeşte textul integral al Normelor referitoare la cardul naţional. Click aici!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here