Hotărârea nr. 3/2023 pentru aprobarea Normelor profesionale privind desfăşurarea activităţii de consultanţă fiscală de către consultanţii fiscali asistenţi, pe perioada stagiului este în vigoare de la 13 martie 2023.

Sunt consultanţi fiscali asistenţi stagiari persoanele fizice care au promovat examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal asistent şi s-au înscris ca membri activi în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală, la capitolul „Consultanţi fiscali asistenţi”.

Stagiul include componenta de pregătire practică efectuată sub îndrumarea unui consultant fiscal activ, denumit îndrumător, precum şi componenta de formare profesională, efectuată prin Camera Consultanţilor Fiscali, denumită în continuare Cameră, potrivit art. 4 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001.

Stagiul are o durată de 3 ani, începând cu data înscrierii în registrul. Fiecare an de stagiu are durata de 12 luni.

Citeşte aici reguli privind desfăşurarea stagiului

Stagiul se poate întrerupe, pentru motive temeinice, pentru o perioadă cumulată de maximum 24 de luni. Întreruperea şi reluarea stagiului se notifică îndrumătorului şi Camerei, în termen de 30 de zile de la data apariţiei evenimentului, utilizând formularele puse la dispoziţie de Cameră, pe site-ul acesteia.

Consultanţii fiscali asistenţi pot desfăşura stagiul în oricare din următoarele forme:

a) activitate independentă desfăşurată în baza unor contracte de prestări servicii încheiate de consultantul fiscal asistent direct cu clienţii, sub îndrumarea consultantului fiscal activ;

b) activitate independentă desfăşurată în baza unui contract de prestări servicii încheiat de consultantul fiscal asistent cu consultantul fiscal activ îndrumător;

c) activitate dependentă desfăşurată în cadrul unui contract încheiat între consultantul fiscal asistent şi consultantul fiscal activ îndrumător sau societatea de consultanţă fiscală, după caz.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here