23 Ianuarie, 2020

Norme privind compensarea datoriilor reciproce

Actul normativ analizat astăzi, respectiv H.G. nr. 773/2019 reprezintă noul cadru normativ privind monitorizarea datoriilor neplătite la scadență și adoptă o nouă procedură privind compensarea datoriilor reciproce între persoanele juridice. 

H.G. nr. 773 din 28 Octombrie 2019 – Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar și a pierderilor din economie, publicată în Monitorul Oficial nr. 0881 din 01 noiembrie 2019. 

Desigur, actul normativ de astăzi este o metodologie de aplicare a O.U.G. nr. 77/1999, însă ține cont de modificările normative din anul 2016, respectiv de O.G. nr. 22/2016, cu modificări ulterioare, ce impune obligația de a întocmi situații cu datoriile scadente mai vechi de 30 de zile, doar pentru persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, acestea având și obligația depunerii situațiilor întocmite cu datoriilor scadente.

Pentru ceilalți operatori economici cu capital privat, nu avem o astfel de obligație.

Prin H.G. nr. 773/2019, se abrogă procedurile anterioare privind monitorizarea datoriilor și realizarea compensărilor, mai exact se abrogă H.G. nr. 685/1999 și implicit regulamentul de compensare a datoriilor. Aceste acte normative sunt cele care instituiau plafoanele de compensare prin utilizarea sistemului CPPI dacă facturile erau restante mai mult de 30 de zile și mai mari de 10.000 lei.

Potrivit noului cadru normativ, operatorii economici persoane juridice cu capital integral/majoritar/minoritar de stat comunică către CPPI în format electronic facturile cu o scadență mai veche de 30 de zile, indiferent de sumă.

Acestea vor urma o procedură a comepnsării în funcție de potențialele datorii reciproce. 

Ce se întâmplă cu datoriile altor operatori economici (cu capital privat)?

Persoanele juridice din sistemul privat pot să utilizeze procedura de compensare prin sistem CPPI (este un drept, nu o obligație), creând conturi de utilizatori în sistemul informatic.

Desigur, este adoptată o astfel de procedură de accesare a sistemului informatic, de identificare punctuală a operatorului economic și de identificare punctuală a persoanei ce accesează contul.

Ce se întâmplă cu acei operatori economici ce au datorii reciproce, dar nu utilizează procedura CPPI?

Procedura utilizată de acești operatori e regăsim la art. 3 lit. d) din prezenta metodologie,  ”compensare predefinită”, când aceștia au dreptul să identifice un circuit de compensare a datoriilor convenit de comun acord. Compensarea se realizează folosind Ordine de compensare.

Ai nevoie de H.G. nr. 773/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu