Camera Auditorilor din România – CAR a aprobat Normele de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar.

Hotărârea de aprobare nr. 98/2018, precum şi Normele au fost publicate în Monitorul oficial nr. 20/2019. 

Încadrare şi coordonare

– Normele au la bază Standardul internațional de educație nr. 7 privind dezvoltarea profesională continuă, denumit în continuare IES 7, emis de Federația Internațională a Contabililor (IFAC).

– Camera Auditorilor Financiari din România este autoritatea competentă care reglementează și monitorizează desfășurarea activităților de audit financiar, altele decât auditul statutar conform art. 5 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Camera trebuie să se asigure că auditorii financiari care efectuează activitățile de audit financiar stabilite la art. 3 alin. (3) lit. b) -e) din O.U.G. nr. 75/1999 participă anual la programe adecvate de formare PPCADAS pentru a-și menține cunoștințele teoretice, competențele și valorile profesionale la un nivel înalt.

Cerințele PPCADAS se aplică tuturor auditorilor financiari activi care desfășoară activitățile prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b)-e) din O.U.G. nr. 75/1999 și non-activi.

Potrivit reglementării de referinţă, auditul financiar se efectuează de către auditorii financiari sau de firmele de audit care sunt autorizați/autorizate în condițiile legii și care sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera, și constă, în principal, din următoarele activități:

[…]

b) auditul situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, în măsura în care acesta nu constituie un audit statutar, conform legii;

c) misiuni de revizuire a situațiilor financiare anuale, a situațiilor financiare consolidate, precum și a situațiilor financiare interimare;

d) misiuni de asigurare și alte misiuni și servicii profesionale, în conformitate cu standardele internaționale în domeniu și cu alte reglementări adoptate de Cameră;

e) audit intern, altul decât auditul public intern. 

Participarea la PPCADAS

– Camera are obligația să organizeze și să promoveze programe de educație permanentă pentru toți membrii săi care desfășoară activitățile prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b) -e) din O.U.G. nr. 75/1999.

– Cerințele PPCADAS se realizează prin Programul de pregătire profesională continuă, aprobat anual de către Consiliul Camerei.

– Camera are obligația să faciliteze participarea membrilor săi la Programul de pregătire profesională continuă.

– În cadrul PPCADAS, auditorii financiari trebuie să efectueze anual 40 de ore de formare profesională, după cum urmează:

a) 20 de ore structurate;

b) 20 de ore nestructurate.

Formarea profesională continuă nestructurată include:

a) participarea la cursuri/seminare în domeniu – se echivalează numărul de ore efectuate (dovedite prin adeverință/diplomă/certificat/atestat de participare/e-mail de confirmare participare în care să se specifice: denumirea cursului, numărul de ore efectuate și data la care a fost efectuat respectivul curs);

b) susținerea de cursuri în domeniu, ca lector – se echivalează 20 de ore (dovedite prin adeverință/declarație pe propria răspundere care să ateste susținerea de cursuri);

c) participarea la activitatea Grupului de lucru al Camerei sau în cadrul oricărei comisii profesionale numite la nivelul Camerei sau la nivelul altor organisme profesionale din domeniu – se echivalează 10 ore/ședință;

d) participarea la congrese sau conferințe organizate de Cameră și de alte organisme sau instituții profesionale din domeniu pe plan național sau internațional (organisme membre IFAC) – se echivalează câte 6 ore pentru fiecare manifestare de specialitate (dovedite prin adeverință/diplomă/certificat/atestat/confirmare electronică de participare);

e) participarea la cursurile organizate de organismele profesionale din domeniu, pe plan național sau internațional. Se echivalează numărul de ore efectuate, în baza atestatului/adeverinței/certificatului/diplomei de participare/e-mail confirmare participare în care să se specifice: denumirea cursului, numărul de ore efectuate și data la care a fost efectuat respectivul curs;

f) participarea la studii postuniversitare, master sau doctorat în domeniu – se echivalează 20 de ore; echivalarea se face pe bază de atestat/adeverință/diplomă/certificat, după caz;

g) publicarea unei cărți în domeniu – se echivalează 20 de ore, în baza unei declarații pe propria răspundere în care să se specifice cel puțin următoarele elemente: titlul cărții, autorul/autorii, editura, anul apariției, ISBN-ul;

h) activitatea desfășurată în calitate de îndrumător de stagiu – se echivalează 5 ore pentru fiecare stagiar, în baza raportului îndrumătorului de stagiu referitor la activitatea desfășurată pe parcursul anului împreună cu stagiarul;

i) elaborarea, publicarea și recenzia de materiale de specialitate (documentul să aibă minimum 3 pagini) – se echivalează 5 ore/3 pagini material. Echivalarea se face în baza copiilor de pe materialele de specialitate publicate;

j) participarea la elaborarea de studii/cercetări/rapoarte/legislație de specialitate (documentul să aibă minimum 2 pagini) – se echivalează 5 ore/2 pagini material, în baza adeverinței/declarației pe propria răspundere care să ateste participarea la elaborarea materialului.

– Anual, auditorii financiari trebuie să depună la sediul Camerei, până la data de 31 ianuarie, documentele prevăzute în Norme care să ateste îndeplinirea cerințelor de pregătire profesională continuă pentru anul precedent.

Viza anuală pentru exercitarea profesiei pentru activitățile unde Camera este autoritatea competentă, prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b)-e) din O.U.G. nr. 75/1999, se acordă numai auditorilor financiari care fac dovada îndeplinirii cerințelor prevăzute prin Norme.

Ai nevoie de Normele de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here