Normele de aplicare a Noului Cod fiscal 2016 stabilesc că deducerea personală este stabilită în funcţie de venitul brut lunar din salarii realizat la funcţia de bază de către contribuabil şi numărul de persoane aflate în întreţinerea acestuia. 

Obligaţia stabilirii persoanelor aflate în întreţinerea contribuabilului în funcţie de care se atribuie deducerea personală este în sarcina plătitorului de venit din salarii, la funcţia de bază.Persoana aflată în întreţinere poate avea sau nu domiciliu comun cu contribuabilul în a cărui întreţinere se află.

Persoanele aflate în întreţinere

Sunt considerate persoane aflate în întreţinere soţul/soţia contribuabilului, copiii acestuia, precum şi alţi membri de familie până la gradul al doilea inclusiv.

În sensul art. 77 alin. (3) din Codul fiscal, în categoria “alt membru de familie aflat în întreţinere” se cuprind rudele contribuabilului şi ale soţului/soţiei acestuia până la gradul al doilea inclusiv.

Astfel, sunt considerate persoane aflate în întreţinere militarii în termen, studenţii şi elevii militari ai instituţiilor de învăţământ militare şi civile, peste vârsta de 18 ani, dacă veniturile obţinute sunt mai mici sau egale cu 300 lei lunar.

NU sunt considerate persoane aflate în întreţinere persoanele majore condamnate, care execută pedepse privative de libertate.

Copilul minor este considerat întotdeauna întreţinut, cu excepţia celor încadraţi în muncă, indiferent dacă se află în unităţi speciale sanitare sau de protecţie specială şi altele asemenea, precum şi în unităţi de învăţământ, inclusiv în situaţia în care costul de întreţinere este suportat de aceste unităţi. În acest caz eventualele venituri obţinute de copilul minor nu se au în vedere la încadrarea în venitul de 300 lei lunar.

Pentru copilul minor aflat în întreţinerea părinţilor sau a tutorelui, deducerea personală se acordă fiecăruia dintre părinţi, respectiv tutorelui.

Pentru copilul minor provenit din căsătorii anterioare, dreptul la deducerea personală revine părintelui căruia i-a fost încredinţat copilul şi unuia dintre soţi care formează noua familie.

Pentru copilul minor pentru care s-a dispus plasamentul, în condiţiile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, dreptul de a fi preluat ca persoană aflată în întreţinere pentru acest copil se acordă:

 • persoanei căreia i s-a dat în plasament copilul; sau
 • ambilor soţi care formează familia căreia i s-a dat în plasament copilul.

În situaţia în care într-o familie sunt mai mulţi copii aflaţi în întreţinere, cu excepţia copiilor minori, aceştia vor fi preluaţi în întreţinerea unuia dintre părinţi conform înţelegerii dintre părţi. În aceste situaţii contribuabilii vor prezenta plătitorului de venit fie o declaraţie pe propria răspundere din partea soţului/soţiei, fie o adeverinţă emisă de plătitorul de venit din salarii al acestuia/acesteia, după caz, din care să rezulte numărul şi identitatea copiilor care sunt preluaţi în întreţinere de fiecare soţ/soţie.

Copilul minor cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani, încadrat în muncă în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, devine contribuabil şi beneficiază de deducerea personală, situaţie în care, pentru perioada respectivă, părinţii nu mai beneficiază de deducerea personală.

Stabilirea dreptului la deducerea personală

Verificarea încadrării veniturilor acestor persoane în sumă de 300 lei lunar se realizează prin compararea acestui plafon cu veniturile brute realizate de persoana fizică aflată în întreţinere.

În cursul anului fiscal, în cazul în care angajatul obţine venituri la funcţia de bază, pentru a stabili dreptul acestuia la deducere pentru persoane aflate în întreţinere, se compară venitul lunar realizat de persoana aflată în întreţinere cu suma de 300 lei lunar, astfel:

 • în cazul în care persoana aflată în întreţinere realizează venituri lunare de natura pensiilor, indemnizaţiilor, alocaţiilor şi altele asemenea, venitul lunar realizat de persoana întreţinută rezultă din însumarea tuturor drepturilor de această natură realizate într-o lună;
 • în cazul în care venitul este realizat sub formă de câştiguri la jocuri de noroc, premii la diverse competiţii, dividende, dobânzi şi altele asemenea, venitul lunar realizat de persoana fizică aflată în întreţinere se determină prin împărţirea venitului realizat la numărul de luni rămase până la sfârşitul anului, exclusiv luna de realizare a venitului;
 • în cazul în care persoana întreţinută realizează atât venituri lunare, cât şi aleatorii, venitul lunar se determină prin însumarea acestor venituri.

La stabilirea venitului lunar, în sumă de 300 lei, al persoanei aflate în întreţinere nu se iau în calcul veniturile prevăzute la art. 62 lit. o), w), x) şi/sau pensiile de urmaş cuvenite conform legii, precum şi prestaţiile sociale acordate potrivit art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Dacă venitul unei persoane aflate în întreţinere depăşeşte 300 lei lunar, ea nu este considerată întreţinută.

În funcţie de venitul lunar al persoanei întreţinute, plătitorul veniturilor din salarii va proceda după cum urmează:

 • în situaţia în care una dintre persoanele aflate în întreţinere, pentru care contribuabilul beneficiază de deducere personală, obţine în cursul anului un venit lunar mai mare de 300 lei lunar, plătitorul veniturilor din salarii va reconsidera nivelul deducerii personale corespunzătoare pentru persoanele rămase în întreţinere începând cu luna următoare celei în care a fost realizat venitul, indiferent de data la care se face comunicarea către angajator/plătitor;
 • în situaţia în care contribuabilul solicită acordarea deducerii personale pentru persoana aflată în întreţinere ca urmare a situării venitului lunar al acesteia din urmă sub 300 lei lunar, plătitorul de venituri din salarii va începe acordarea deducerii personale reconsiderate pentru persoana în întreţinere odată cu plata drepturilor lunare ale lunii în care contribuabilul a depus documentele justificative.

Declaraţii şi documente justificative

Pentru stabilirea deducerii personale la care are dreptul, contribuabilul va depune la plătitorul de venituri din salarii o declaraţie pe propria răspundere, care trebuie să cuprindă următoarele informaţii:

 • datele de identificare a contribuabilului care realizează venituri din salarii (numele şi prenumele, domiciliul, codul numeric personal);
 • datele de identificare a fiecărei persoane aflate în întreţinere (numele şi prenumele, codul numeric personal).

În ceea ce priveşte copiii aflaţi în întreţinere care nu sunt minori, la această declaraţie contribuabilul care realizează venituri din salarii va anexa şi adeverinţa de la plătitorul de venituri din salarii a celuilalt soţ sau declaraţia pe propria răspundere a acestuia că nu beneficiază de deducere personală pentru acel copil.

Declaraţia pe propria răspundere a persoanei aflate în întreţinere, cu excepţia copilului minor, trebuie să cuprindă următoarele informaţii:

 • datele de identificare a persoanei aflate în întreţinere, cum ar fi: numele, prenumele, domiciliul, codul numeric personal;
 • datele de identificare a contribuabilului care beneficiază de deducerea personală corespunzătoare, cum ar fi: numele, prenumele, domiciliul, codul numeric personal;
 • acordul persoanei întreţinute ca întreţinătorul să o preia în întreţinere;
 • nivelul şi natura venitului persoanei aflate în întreţinere, inclusiv menţiunea privind suprafeţele de teren agricol şi silvic deţinute, precum şi declaraţia cu privire la desfăşurarea de activităţi agricole, silvicultură şi/sau piscicultură;
 • angajarea persoanei aflate în întreţinere de a comunica persoanei care contribuie la întreţinerea sa orice modificări în situaţia venitului realizat.

Declaraţiile pe propria răspundere depuse în vederea acordării de deduceri personale nu se emit ca formulare tipizate.

Contribuabilul va prezenta plătitorului de venituri din salarii documentele justificative care să ateste persoanele aflate în întreţinere, cum sunt: certificatul de căsătorie, certificatele de naştere ale copiilor, adeverinţa de venit a persoanei întreţinute sau declaraţia pe propria răspundere şi altele. Documentele vor fi prezentate în original şi în copie, plătitorul de venituri din salarii păstrând copia după ce verifică conformitatea cu originalul.

Evenimente ce influenţează deducerea personală

Dacă la un contribuabil intervine o schimbare care are influenţă asupra nivelului reprezentând deducerea personală acordată şi această schimbare duce la diminuarea deducerii personale, contribuabilul este obligat să înştiinţeze plătitorul de venituri din salarii în termen de 15 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul care a generat modificarea, astfel încât angajatorul/plătitorul să reconsidere nivelul deducerii începând cu luna următoare celei în care s-a produs evenimentul.

În situaţia în care depunerea documentelor justificative privind acordarea deducerii personale se face ulterior apariţiei evenimentului care modifică, în sensul majorării, nivelul acesteia, angajatorul/plătitorul de venituri din salarii va acorda deducerea personală reconsiderată odată cu plata drepturilor salariale aferente lunii în care contribuabilul a depus toate documentele justificative.

Deducerea personală nu se fracţionează în funcţie de numărul de ore în cazul veniturilor realizate în baza unui contract de muncă cu timp parţial, la funcţia de bază.

Ai nevoie de Normele metodologice de aplicare a Codul fiscal 2015? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

  • In cazul parintilor care au copii majori, doar unul dintre ei beneficiaza de deducere personala pentru copil.
   Ar fi beneficiat amandoi parintii doar daca sunt minori copiii.

 1. Buna ziua. Am intalnit o situatie mai delicata. Un copil nascut in afara casatoriei ( copil din relatie extraconjugala ) care are trecut in certificatul de nastere numele tatalui, poate fi luat in deducere de tata, care de fapt este casatorit cu o alta persoana?. La documente justificative ar ajunge numai certificatul de nastere?. Multumesc

  • am doi copii dar sunt divortat si copii sunt incredintati mamei eu ca tata lori ii pot baga la deducerea de impozit pe salariu daca nu sunt la mine copii va multumesc

 2. buna ziua,
  sunt o persoana cu handicap de gradul 2(accentuat), cu un venit de 278 lei, nu realizez alte venituri, m-ar interesa daca sora mea ar putea beneficia de deducere pe venit, fiindca locuim impreuna, si daca se impune un anumit prag salarial(un anumit venit brut),pentru persoana care beneficiaza de deducere.Va multumesc si astept raspunsul d-voastra!

 3. Daca declaratia contribuabilului completata de parinte si celelalte acte anexa sunt inregistrate la secretariat in data de 21.11.2016, eu pot sa introduc aceasta deducere cand acord salariul pe luna noiembrie 2016?

 4. buna ziua . am un baiat , a implinit 18 ani in nov 2016 , este elev clasa a xii . este intr-o cilaborare cu o firma care il plateste 240 de lei pe luna , din luna sept 2016 . mai poate fi in intretinerea noastra a parintilor ? are si alocatia de 84 lei . venitul daca luam in calcul alocatia depaseste 300 lei . cum e corect ? trebuie sa ne anuntam angajatorii si sa il scoatem din intretinere sau mai putem beneficia de deducere ? va rog sa imi raspundeti pe mail sau in privat pe facebook caruntu cecilia . va multumesc

 5. Bună seara. Soțul meu lucrează la privat Are deducere de personal 80 lei pe lună. Are salar de bază
  Am 4 copii minori și cu mine care nu lucrez. Deci la 5 persoane în întreținere în se acordă 80 lei lunar. Este corectă această sumă ?

 6. Am incercat sa cumpar un anumit produs de la media galaxy, in rate, dar nu mi a fost acordat creditul deoarece apar ca si cum as avea ambii copii la intretinere, dar ei sunt la intretinerea mamei, ce pot face sa pun copii sub intretinerea mamei? Tin sa spun ca mama nu are cum sa beneficieze de acest credit, deoarece are unul anterior !

 7. Buna ziua
  Pentru un pensionar la limita de virsta (are pensie) si a incheiat un nou contract de munca functia de baza , cum se calculeaza deducerea pentru noul contract?
  Multumesc.

 8. Sotul meu lucreaza la privat.Venitul brut lunar variaza in functie de bonusul pe care il realizeaza.El are 4 persoane in intretinere.Nu i s au facut deducererile personale suplimentare niciodata.Daca luna viitoare va avea venitul brut sub 3000 lei ,va putea sa solicite deducerile?

 9. deducerea de baza difera daca in intretinere este sotul fata de deducerea de baza daca in intretinere este un copil student major. exempul la un salariu brut de 2324 deducere de baza pt sot este de 140 ,si la un salariu brut 2397 deducere de baza pentru copil major student este de 190 ? anul 2017…

 10. Buna ziua – sunt o sotie fara loc de munca din iunie 2016 – luata de sot in intretinere. Rog spuneti-mi ce contributii se platesc pt mine din salariul lui? Sanatate si pensie? Sau si alte contributii? Eu in baza caror acte voi dovedi – cand voi iesi la pensie – ca in aceasta perioada sotul meu a platit contributia de pensie pentru mine? Va multumesc.

 11. am un copil in varsta de 16 ani elev am dat din intamplare peste modificarea codului fiscal privind deducerile personale in cazul copiilor minor si am facut legatura cu situatia noastra eu si sotul meu lucram la aceesi institutie dar deducere pentru copil am primit numai eu nu si sotul cum vad ca afost prevazut incepand cu 2016 in momentul de fata ce pot face pot cere retroactiv recalcularea dedeucerii? va rog daca poate sa-mi raspunda cineva.

 12. Fiica mea are 18 ani îîmpliniți ,este în clasa a XII -a și are doar alocația aferentă unui copil normal .Pot să trec copilul ca fiind minor dacă lucrez pentru o firmă în strainătate ? Ce acte ,ce adeverințe trebuie să duc pentru a primi alocația acolo . Suspend alocația pe Romania …care și-o ridică singură de pe card ,având 18 ani ?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here