23 Ianuarie, 2020

Norme noi pentru medicii rezidenți – în ce condiții vor putea lucra în spitale, fără examenul de specialist

Președintele țării a promulgat proiectul adoptat de Camera Deputaților și Senat, inițiat de urgență pentru modificarea prevederilor privind examenul de rezidențiat, organizarea acestuia fiind posibilă, astfel, pe data de 8 decembrie.

După demiterea Guvernului, ministrul Sănătății anunțase că examenul de rezidențiat nu se poate organiza fără semnătura ministrului Educației, pentru care nu mai exista nicio persoană învestită. Parlamentarii au depus la Senat și apoi la Camera Deputaților un proiect de lege care prevede, în primul rând, că examenul se poate organiza și fără semnătura ministrului Educației, doar cu cea a ministrului Sănătății. În al doilea rând, parlamentarii au mai modificat legea astfel încât au mărit numărul de locuri de rezidențiat. Dacă până acum concurența era destul de strânsă, de 4 până la 10 absolvenți pe loc, acum se prevede ca numărul de locuri de rezidenţiat să fie cel puţin egal cu numărul de absolvenţi de Medicină şi Farmacie.

Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului

La articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(3) Cifra de şcolarizare pentru rezidenţiat este cel puţin egală cu numărul de locuri reprezentând totalul absolvenţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie cu diplomă de licenţă din promoţia anului în curs, cumulat cu numărul de posturi conform art. 18, stabilită prin ordin al ministrului sănătăţii. În cazul în care numărul candidaţilor care promovează examenul de rezidenţiat este mai mare decât cifra de şcolarizare iniţial anunţată, aceasta se va suplimenta până la repartiţia candidaţilor, astfel încât toţi candidaţii promovaţi să poată accesa un loc sau un post de rezidenţiat. Ministerul Finanţelor asigură resursele financiare necesare şcolarizării prin rezidenţiat la nivelul cifrelor de şcolarizare aprobate.”

În textul inițiat la sEnat, prima cameră sesizată, se prevedea că orice medic specialist care efectua un stagiu de practică de 6 luni în cabinetele de medicină de familie, puteau deveni specialist fără să promoveze examenul de rezidențiat. Specializarea medicină de familie se obţine după efectuarea a 4 ani de practică, dintre care cel puţin 2 în cabinetul medicului de familie. Comisia de specialitate a modificat amendamentul, astfel încât acum se prevede ca medicii care au făcut pregătirea de rezidențiat dar nu au luat examenul, să poată fi totuși angajați în unități sanitare cu deficit de personal.

Articolul 23 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 23. – (1) Medicii rezidenţi care au finalizat pregătirea în rezidenţiat, dar nu au promovat examenul de specialitate, pot fi încadraţi cu contract individual de muncă în unităţi sanitare publice, inclusiv în cabinete medicale individuale, în funcţie de specialitatea în care s-a efectuat pregătirea de rezidenţiat şi sub îndrumarea unui medic cu drept de liberă practică în specialitatea respectivă. In aceste cazuri, încadrarea se va face pe perioadă determinată de un an, cu posibilitate de prelungire anuală, până la maximum 3 ani. încadrarea se va face pe funcţia de medic, cu salarizarea corespunzătoare de rezident ultimul an, în funcţie de specialitatea de confirmare.

Alte modificări țin de obligațiile prevăzute privind pregătirea pentru rezidențiat și cheltuielile pe care un medic le poate suporta dacă nu va lucra conform contractului.

La articolul 18, alineatul (8) se modifică si va avea următorul cuprins:

(8) Obligaţia prevăzută la alin. (7) se stabileşte prin act adiţional la contractul individual de muncă, în temeiul prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Nerespectarea de către salariat a obligaţiei asumate îl obligă pe acesta la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională, precum şi la restituirea primei de instalare, proporţional cu perioada nelucrată din perioada stabilită, conform actului adiţional la contractul individual de muncă.

La articolul 18, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alin. (81), cu următorul cuprins:

“(81) Cheltuielile ocazionate de pregătirea profesională se stabilesc pe ani de studii, prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei naţionale, pentru fiecare din specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală.”

De asemenea, medicii rezidenți vor putea face gărzi suplimentare, remunerate corespunzător.

Alineatul (5) al articolului 221 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 221. – (5) Coordonatorul de rezidenţiat, respectiv directorul de program, precum şi îndrumătorul de rezidenţiat pot desemna medici rezidenţi titulari în linia de gardă cu acordul scris al acestora, la solicitarea unităţii sanitare unde se efectuează garda în afara timpului normal de lucru. Orele suplimentare de gardă efectuate de rezidenţi peste orele normate se remunerează conform încadrării salariale existente.”

Ai nevoie de Ordonanța Guvernului nr. 18/2009? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu