Ministerul Justiției a publicat o hotărâre ce va fi adoptată în cadrul unei ședințe de Guvern, care prevede noile condiții de acordare a concediului de odihnă, concediului de studii și învoirilor plătite, concediului fără plată și a biletelor de odihnă pentru polițiștii de penitenciare.

Principalele modificări se referă la clarificarea noțiunilor de vechime în serviciu, respectiv vechime în muncă, având în vedere modificările legislative intervenite în legislația pensiilor militare de stat, precum și faptul că stabilirea duratei concediului de odihnă se realizează în raport de vechimea cumulată, definită prin proiect ca fiind “perioadele de timp recunoscute ca vechime în serviciu, vechime în muncă, stagiu de cotizare sau perioade asimilate în vederea obținerii unei pensii, în condițiile legii.”

Astfel, conform proiectului, polițiștii de penitenciare au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă plătit, a cărui durată se stabilește în raport cu vechimea cumulată, după cum urmează:

a) 32 de zile calendaristice, pentru cei cu o vechime cumulată de până la 10 ani;

b) 38 de zile calendaristice, pentru cei cu o vechime cumulată de peste 10 ani.

De asemenea, similar reglementării actuale, în afara concediului de odihnă anual, proiectul reglementează concediul de odihnă suplimentar, pentru  polițiștii de penitenciare care își desfășoară activitatea în condiții deosebite – vătămătoare, grele sau periculoase – ori în locuri de muncă în care există astfel de condiții, stabilite potrivit legii, cu o durată cuprinsă între 3 și 14 zile calendaristice.

Zilele de de sărbători legale în care nu se lucrează, stabilite prin legislația națională, precum și zilele libere plătite stabilite prin acordul colectiv de muncă aplicabil, nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.

Referitor la cazul în care polițistul de penitenciar nu a putut efectua, integral sau parţial, concediul de odihnă la care aveau dreptul într-un an calendaristic, unitatea este obligată să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual. În situațiile în care raporturile de serviciu ale polițiștilor de penitenciare au încetat înainte de a fi efectuat concediul de odihnă, prooiectul reglementează acordarea compensării în bani a concediului neefectuat, aferent perioadei lucrate.

A fost inclusă și situația în care după ce polițistul de penitenciare a efectuat concediul de odihnă, în cazul în care raportul său de serviciu cu unitatea a încetat ca urmare a îndeplinirii condițiilor de pensionare sau ca urmare a decesului, nu se va impune restituirea cotei-părți din indemnizația de concediu și voucherul de vacanță/indemnizația de vacanță/contravaloarea serviciilor turistice corespunzătoare perioadei nelucrate din anul pentru care i s-a acordat acel concediu. În cazul în care, după ce polițistul de penitenciare a efectuat concediul de odihnă, raportul său de serviciu cu unitatea a încetat, în alte situații decât cele prevăzute anterior, acesta este obligat să restituie unității cota-parte din indemnizația de concediu și din voucherul de vacanță/indemnizația de vacanță sau contravaloarea serviciilor turistice prestate, după caz, corespunzătoare perioadei nelucrate din anul pentru care i s-a acordat acel concediu.

Proiectul prevede faptul că polițiștii de penitenciare beneficiază de concediu de studii numai pentru frecventarea primei forme de învățământ superior din fiecare ciclu de studiu, respectiv licenţă, master sau doctorat, de la încadrarea în sistemul administrației penitenciare. De asemenea, proiectul prevede faptul că polițiștii de penitenciare care urmează cursuri de învățământ superior, organizate în instituții de învățământ superior acreditate ori cu autorizare de funcționare provizorie, au dreptul la un concediu de studii plătit, de 30 de zile calendaristice pentru fiecare an universitar, acordat la cerere, integral sau fracționat. Polițiștii de penitenciare care au promovat etapele de admitere la instituții de învățământ superior sau instituții de învățământ din străinătate, li se poate acorda concediu fără plată, la solicitarea acestora, pentru frecventarea cursurilor. Perioadele concediilor fără plată nu constituie vechime în serviciu, mai prevede proiectul.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here