Începând cu data de 01 ianuarie 2019, acordarea tichetelor de masă, tichetelor cadou, tichetelor de creșă, tichetelor culturale, respectiv voucherelor de vacanță se face cu respectarea Legii nr. 165/2018, act normativ ce reglementează în mod unitar toate aceste proceduri.

Actul normativ analizat astăzi, respectiv HG nr. 1045/2018 adoptă normele metodologice pentru legea mai sus amintită, respectiv pentru acordarea biletelor de valoare.

Biletele de valoare care pot fi acordate de angajatori sunt:

  • tichete de masă;
  • tichete cadou;
  • tichete de creşă;
  • tichete culturale;
  • vouchere de vacanţă.

Acestea pot fi utilizate doar la operatorii economici care acceptă bilete de valoare, care au încheiate contracte de prestări servicii cu unitățile emitente.

Din punct de vedere fiscal, impozitarea tichetelor de masă, a voucherelor de vacanță, a tichetelor cadou, tichetelor de creșă se realizează conform prevederilor Codului fiscal, respectiv sunt cheltuieli deductibile integral la calculul impozitului pe profit și se impozitează la nivelul persoanei fizice cu impozitul pe venit în procent de 10%.

Tichetele culturale reprezintă o cheltuială deductibilă limitat la calculul impozitului pe profit, fiind încadrate la categoria de cheltuieli sociale, iar la persoana fizică reprezintă avantaj de natură salarială supus impozitului pe venit în procent de 10%.

Din punctul de vedere al contribuției la asigurările sociale pensii, aceste tichete sunt scutite, inclusiv tichetele culturale, pentru care s-a făcut referire în mod expres, recent, prin OUG nr. 114/2018.

Biletele de valoare pot fi acordate atât pe suport hârtie, cât și electronic. Acestea, cu excepția tichetelor de masă, sunt valabile un an de la data emiterii, iar tichetele de masă sunt valabile în anul calendaristic în care a fost emis, cu excepția tichetelor emise în perioada 01 noiembrie – 31 decembrie, care sunt valabile până la data de 31 decembrie a anului următor.

Notă: Suportul electronic pe care sunt stocate biletele de valoare poate fi alimentat doar cu valoarea nominală a biletelor acordate de către angajator.

Costurile legate de emiterea biletelor de valoare pe suport hârtie şi/sau pe suport electronic se suportă integral de angajatori. Aceste costuri nu pot fi transferate de către angajator salariaților.

Pentru tichetele de masă, se iau în calcul și numărul de zile lucrătoare, iar pentru tichetele de creșă, se iau în calcul numărul de luni aferente perioadei pentru care se acordă.

Să detaliem în continuare câteva aspecte esențiale privind biletele de valoare, conform normelor adoptate prin prezenta hotărâre.

Tichetele de masă:

Angajatorii acordă câte un tichet de masă pentru fiecare zi lucrătoare, fără perioada concediului de odihnă, a zilelor libere pentru evenimente deosebite, a perioadelor de incapacitate temporară de lucru sau a absențelor.

Nu se acordă tichete de masă persoanelor care beneficiază de indemnizație de hrană.

Pentru salariații angajați în baza unui contract de muncă cu timp parțial, tichetele de masă se acordă unde se află funcția de bază.

Pentru salariații a căror durată a timpului de muncă depășește 8 ore – în regim de tură, numărul de zile pentru care se acordă tichete de masă se determină prin împărțirea numărului de ore în care a fost prezent la muncă la durata normală de 8 ore.

Tichetele cadou:

Angajatorii pot acorda tichete cadou pentru activități cum sunt: campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe deja existente, pentru protocol, reclamă și publicitate.

Angajații pot beneficia de tichete cadou numai pentru evenimentele care se încadrează din punct de vedere legal în categoria cheltuielilor sociale.

În acest sens, tichetele cadou achiziționate și nedistribuite salariaților se reportează în lunile următoare, fiind interzisă returnarea acestora la emitent.

Tichetele de creșă:

Acestea pot fi utilizate de angajați la creșele care au încheiate contracte cu unitățile emitente.

Tichetele de creșă se acordă lunar, angajaților, pentru fiecare copil, natural, adoptat sau pentru care s-a instituit tutela, în baza unor documente justificative depuse de angajatul respectiv.

Angajatorii sunt obligați să țină evidența proprie a biletelor de valoare, emise atât pe suport hârtie, cât și electronic. La sfârșitul lunii, la sfârșitul perioadei de valabilitate, la data stabilită de angajator sau la data încetării raporturilor de muncă, salariatul este obligat să restituie bilete de valoare pe hârtie sau contravaloarea acestora, neutilizate sau necuvenite.

Mai reținem și aspectul că la data de 01 ianuarie 2021, se abrogă prevederile privind voucherele de vacanță adoptate prin HG nr. 215/2009 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță.

Ai nevoie de HG nr. 1045/2018? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here