Prin Ordinul Preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr.12/2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 575 din 12 august a.c., a fost aprobată Norma nr.9 privind sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisie.

Prevederile Normei se aplică începând cu raportările contabile aferente semestrului I al anului 2011.

Reglementarea se aplică de către următoarele categorii de entităţi:

● societăţi de pensii, înfiinţate potrivit prevederilor legale în vigoare;

● fonduri de pensii facultative şi fonduri de pensii administrate privat, denumite în continuare fonduri de pensii private;

● administratori de fonduri de pensii facultative care sunt societăţi de asigurare sau societăţi de administrare a investiţiilor, pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative;

● brokeri de pensii private, societăţi comerciale înfiinţate şi autorizate potrivit prevederilor legale în vigoare şi agenţi de marketing persoane juridice, societăţi comerciale constituite şi autorizate de Comisie, având ca obiect unic de activitate marketingul prospectului schemelor de pensii facultative.

Aceste entităţi completează formularele de raportare contabilă semestrială, în lei, folosind planul de conturi aplicabil fiecărei categorii de entităţi, conform reglementărilor contabile specifice în vigoare.

Raportările contabile semestriale se întocmesc în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii şi ale Normei nr.14/2007 privind reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr.37/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin Norma aprobată se stabilesc, de asemenea:

– regimul de transmitere a dosarului cu raportările contabile;

– obligaţii privind concordanţa dintre datele operaţionale, documentele justificative şi informaţiile prezentate în raportările contabile semestriale;

– regimul contravenţiilor şi sancţiunile aplicabile.

*

Cadrul legal este dat de:

– Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.313/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here