Prin ordin al ministrului finanţelor publice au fost aprobate noile Norme metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor.

Prin Ordinul nr. 897/2015, publicat în Monitorul oficial nr. 711/2015 se abrogă reglementările anterioare aprobate prin Ordinul nr. nr. 1.376/2004. 

Ordinul, intrat în vigoare la data de 22 septembrie, se aplică de către societăţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările ulterioare.

Societăţile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin OMFP nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi care efectuează operaţiuni de natura celor reglementate de normele metodologice, procedează la evidenţierea lor în contabilitate utilizând aceste reglementări, cu respectarea legislaţiei care reglementează din punct de vedere juridic operaţiunile respective.

Semnalăm, alături de diferenţierea de mai sus, şi precizarea din ordin potrivit căreia societăţile care se reorganizează trebuie să ia măsurile necesare pentru respectarea prevederilor legale cu privire la păstrarea şi arhivarea documentelor justificative şi a registrelor de contabilitate. În acest sens, societăţile care au preluat elemente de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii de la alte societăţi în urma operaţiunilor de reorganizare poartă răspunderea pentru păstrarea şi arhivarea documentelor şi registrelor contabile aparţinând societăţilor predătoare, corespunzătoare elementelor preluate.

De asemenea, ordinul mai precizează că în proiectul de fuziune sau divizare trebuie să se prevadă societatea care răspunde de păstrarea şi arhivarea documentelor justificative şi a registrelor de contabilitate ale societăţii care îşi încetează existenţa.

În continuarea Normelor metodologice, din prima anexă la Ordinul nr. 897/2015, o a doua anexă conţine exemple privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor, exemple care, ilustrează modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin şi nu sunt limitative.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here