Actul normativ analizat astăzi adoptă procedura de aplicare a facilităților fiscale prevăzute de OG nr. 6/2019 pentru acei debitori cu datorii la bugetul de stat la data de 31 decembrie 2018, datorii mai mari de 1.000.000 lei. 

Ordinul MFP nr. 2810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei, din 26.08.2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 711 din 29.08.2019. 

Pentru datornicii la buget cu datorii mai mici de 1.000.000 lei la data de 31 decembrie 2019 nu au fost încă adoptate proceduri.

Potrivit metodologiei, restructurarea obligațiilor bugetare poate să se realizeze în unul sau mai multe moduri, astfel:

a) Înlesnire la plată ce constă în eșalonarea la plată, precum și amânarea la plată a accesoriilor în scopul anulării;

b) Conversia datoriei în acțiuni;

c) Darea la plată a unor active în scopul stingerii obligațiilor bugetare principale;

d) Anularea unor obligații bugetare principale.

Pentru a se putea aplica măsura de restructurare la art. 2 alin. (1) din O.G. nr. 6/2019 au fost impuse mai multe condiții printre care amintim:

– Să fi depus toate declarațiile fiscale;

– Să prezinte un plan de restructurare și un test al creditorului privat prudent;

– Să nu se afle în procedura insolvenței;

– Să nu beneficieze de o eșalonare la plată reglementată deja de Codul de procedură fiscală.

Intenția aplicării metodologiei de restructurare a obligației bugetare se notifică ANAF până la data de 31 septembrie 2019. notificarea poate fi depusă direct la registratură, respectiv prin poză cu confirmare de primire, planul de restructurare li testul creditorul privat se realizează de un expert independent. 

Poate să fie un expert independent orice persoană fizică sau juridică ce are dreptul să efectueze expertize. Expertul independent poate să fie și un grup de experți.

Pentru a fi luată în considerare cererea de aplicare a restructurării debitorul trebuie să achite obligațiile bugetare aferente anului 2019 la zi până la data depunerii cererii, obligații principale și accesorii dacă a primit ajutor de stat și este de recuperat și alte obligații bugetare (amenzi, obligații aferente altor bugete apărute pe perioada desfășurării procedurii).

Dacă prin planul de restructurare se solicită și anularea unei părți din debitul principal, solicitantul trebuie să plătească un procent între 5% și 15% din debitul datorat la buget.

Procedura este foarte vastă adaptată la fiecare dintre metodele de restructurare a datoriei și este aplicabilă situațiile posibile din practică, cum ar fi reușita planului de reorganizare, dar și eșecul planului de reorganizare. Procedura impune foarte multe etape şi metodologii de urmat de către organul fiscal, dar și de către contribuabil.

Ai nevoie de Ordinul MFP nr. 2810/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

 comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here