Ordinul nr. 120/4.724/2022 privind aprobarea Normei pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală care stabileşte condiţiile în care se derulează operaţiunile de import, export şi comerţ intraunional de produse şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală supuse controlului oficial pentru siguranţa alimentelor va intra în vigoare la 02 noiembrie 2022.

Transporturile de produse şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală, provenite din ţări terţe, pot intra în România numai printr-un punct de intrare sau printr-un birou vamal, atunci când transporturile intră printr-un punct de trecere a frontierei situat pe teritoriul unui alt stat membru, altul decât punctul de intrare.

La importul de produse şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală, prevăzute în anexa nr. 3, operatorul economic trebuie să notifice, în prealabil, data estimată pentru sosirea transportului la punctul de intrare, precum şi natura transportului, cu cel puţin o zi lucrătoare înainte de sosirea preconizată a transportului. În cazul constrângerilor logistice legate de transport, care împiedică respectarea termenului menţionat, notificarea prealabilă se efectuează cu cel puţin 4 ore înainte de sosirea transportului, conform prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1.013 privind notificarea prealabilă a transporturilor de anumite categorii de animale şi de mărfuri care intră în Uniune.

Notificarea la punctul de intrare se realizează de către operatorul economic care derulează operaţiuni de import pe sistemul TRACES NT, prin completarea şi semnarea părţii I a documentului sanitar comun de intrare DSCI-D prevăzut la secţiunea D, partea 2 din anexa II a Regulamentului (CE) nr. 1.715/2019, în conformitate cu instrucţiunile prevăzute în partea 1 din anexa II a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1.715.

Transporturile de produse şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală, importate prin punctele de intrare, trebuie să fie însoţite până la destinaţie de documentul sanitar comun de intrare (DSCI-D), prevăzut în anexa nr. 1, completat şi semnat de inspectorul autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în conformitate cu instrucţiunile prevăzute în partea 1 din anexa II a Regulamentului (CE) nr. 1.715/2019.

La importul de produse şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală, operatorii au obligaţia de a achita tariful stabilit prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1/2006 pentru aprobarea tarifelor privind finanţarea inspecţiilor la frontieră, pentru controlul importului furajelor şi al produselor de origine nonanimală, cu modificările ulterioare.

Operatorii economici au obligaţia de a achita tariful aferent analizei probelor prelevate, potrivit prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi de a transmite către laboratorul care efectuează analiza dovada achitării acestuia în maximum 3 zile lucrătoare de la data prelevării probelor.

Operatorii economici prezintă inspectorilor autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul punctelor de intrare documentele care atestă că produsele şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală sunt conforme cu legislaţia Uniunii Europene şi cu legislaţia naţională din domeniul siguranţei alimentelor.

De asemenea, la solicitarea inspectorilor autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul punctelor de intrare, operatorii economici prezintă şi alte documente însoţitoare ale transportului, precum certificate emise de autoritatea competentă din ţara de origine, documente privind originea, facturi, fişe tehnice, documente vamale, scrisoarea de trăsură pentru transportul rutier, care permit verificarea concordanţei dintre documente şi produsele sau ingredientele alimentare de origine nonanimală din cadrul transportului.

Documentele care însoţesc transporturile de produse şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală şi etichetele aplicate pe ambalajele produselor de origine nonanimală trebuie să menţioneze originea produselor şi alte date de identificare a acestora.

Operatorii economici trebuie să prezinte inspectorilor autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul punctelor de intrare documentul de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pentru activităţile de producere/depozitare/transport al produselor şi al altor ingrediente alimentare de origine nonanimală şi, acolo unde este cazul, documentul de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor al depozitului de destinaţie/unităţii de producţie unde ajunge produsul, eliberate în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prevederile prezentului ordin.

Operatorii economici trebuie să asigure traducerea autentificată a documentelor la solicitarea inspectorilor autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.

Operatorii economici trebuie să asigure trasabilitatea transporturilor de produse şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală, ulterior efectuării controlului oficial pentru siguranţa alimentelor în punctul de intrare sau la biroul vamal.

La solicitarea inspectorilor autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul punctelor de intrare, operatorul economic pune la dispoziţia acestora resurse umane şi logistice suficiente necesare la descărcarea lotului din mijlocul de transport în vederea realizării controlului oficial. În cazul în care există modalităţi speciale de transport şi/sau unele forme specifice de ambalaj, iar echipamentul de prelevare disponibil nu permite prelevarea de eşantioane reprezentative, operatorul economic pune la dispoziţia inspectorilor autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, la solicitare, echipamentul adecvat pentru prelevarea de probe.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here