Norma nr. 8/2015 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative, publicată în Monitorul Oficial nr. 267 din 21 aprilie 2015 (M.Of. nr. 267/2015).

Având în vedere prevederile art. 77 alin. (3) şi (4), art. 93 şi 94 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 24 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2), art. 7 alin. (2) şi ale art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 1 aprilie 2015,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. 

Prezenta normă reglementează modul în care activul personal net al participantului este utilizat în cazul în care acesta:

a) a împlinit vârsta de 60 de ani şi nu îndeplineşte una sau ambele condiţii prevăzute la art. 93 alin. (2) lit. b) şi c) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege;

b) beneficiază de pensie de invaliditate în condiţiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea pensiilor publice;

c) decedează înainte de depunerea cererii pentru obţinerea unei pensii facultative conform art. 94 lit. c) din Lege.

Art. 2. 

Până la adoptarea legii speciale privind organizarea şi funcţionarea sistemului de plată a pensiilor private, în situaţiile prevăzute la art. 93 alin. (2) lit. a) şi art. 94 lit. b) şi c) din Lege, participantul sau beneficiarul, după caz, primeşte suma cuvenită, ca plată unică.

Art. 3.

Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normă au semnificaţia prevăzută la art. 2 alin. (1) din Lege.

CAPITOLUL II

Utilizarea activului personal net

SECŢIUNEA 1

Utilizarea activului personal net în cazul în care participantul a împlinit vârsta de 60 de ani

Art. 4.

Participantul care îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 93 alin. (2) lit. a) şi nu îndeplineşte una sau ambele condiţii prevăzute la art. 93 alin. (2) lit. b) şi c) din Lege are dreptul să opteze pentru:

a) intrarea în posesia contravalorii activului personal net, ca plată unică;

b) continuarea plăţii contribuţiilor, în cazul în care acesta, după împlinirea vârstei de 60 de ani, continuă să desfăşoare o activitate în sensul art. 74 alin. (1) din Lege.

Art. 5. 

Participantul care a optat pentru continuarea plăţii contribuţiilor, conform art. 4 lit. b), are dreptul să solicite oricând contravaloarea activului personal net, în baza unei cereri de plată.

[Continuare…]

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here