Norma ASF nr. 15/2015 privind comercializarea prin mijloace electronice a contractelor de asigurare, publicată în Monitorul Oficial nr. 641 din 24 august 2015 (M.Of. nr. 641/2015).

În vigoare de la 24.08.2015

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. b), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 12 august 2015,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1.

Prezenta normă stabileşte condiţiile în baza cărora Autoritatea de Supraveghere Financiara reglementează activitatea de comercializare prin mijloace electronice a contractelor de asigurare.

Art. 2.

În înţelesul prezentei norme, termenii, expresiile şi acronimele de mai jos au următoarele semnificaţii:

1. activitate de comercializare prin mijloace electronice a contractelor de asigurare – activitatea desfăşurată pentru promovarea şi încheierea de contracte de asigurare atât la distanţă utilizând mediul on-line, cât şi prin alte mijloace electronice, indiferent de dispozitivul de accesare a acestora, respectiv unităţi de procesare fixe sau mobile, dacă rulează pe aplicaţii on-line al căror obiect este:

a) promovarea, realizarea de simulări, înregistrarea, centralizarea, retransmiterea, procesarea sau stocarea oricăror cereri de ofertă privind contractele de asigurare, finalizate ori nu prin încheierea acestora;

b) compararea de oferte de asigurare şi/sau preţuri pentru orice contracte de asigurare;

c) emiterea prin mijloace electronice ori aplicaţii aferente dispozitivelor mobile a unor poliţe de asigurare şi/sau a unor documente de încasare;

d) emiterea şi/sau modificarea unei poliţe de asigurare ca urmare a unei comenzi transmise prin orice mijloace electronice;

2. furnizori de soluţii şi/sau aplicaţii software dedicate pentru activitatea de comercializare on-line ori prin mijloace electronice a contractelor de asigurare – persoane juridice care au în obiectul de activitate proiectarea, programarea, dezvoltarea, gestionarea, actualizarea sau îmbunătăţirea oricăror soluţii informatice care permit activităţile menţionate la pct. 1 lit. a)-d), în parametri de securitate informatică, indiferent dacă sunt destinate rulării pe unităţi de acces ori procesare fixe sau mobile incluzând:

a) aplicaţiile specializate destinate comercializării poliţelor de asigurare;

b) aplicaţii destinate oricăror asigurători/intermediari în asigurări;

c) aplicaţii destinate potenţialilor clienţi şi/sau consumatori finali de asigurări;

3. mijloace electronice de comercializare a contractelor de asigurare – aplicaţii on-line, aplicaţii instalate pe terminale mobile, dezvoltate intern de către asigurători sau de către furnizorii menţionaţi la pct. 2, pe care se pot realiza direct (fără redirecţionare) prezentarea produselor proprii ale asigurătorului şi/sau comparaţii de oferte de la mai mulţi asigurători şi/sau unde se pot plasa cereri de ofertă ori se pot efectua comenzi ale contractelor de asigurare şi/sau din care se pot emite poliţe de asigurare în sistem de servicii electronice;

4. mediu on-line – mediul în care activitatea prestată se realizează în timp real prin intermediul unei reţele de acces informatic la distanţă, preponderent prin servicii web/internet;

5. ANSPDCP – Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

6. A.S.F. – Autoritatea de Supraveghere Financiară.

CAPITOLUL II

Activitatea de comercializare a contractelor de asigurare prin mijloace electronice

Art. 3.

Pot dezvolta şi implementa mijloace electronice de comercializare a contractelor de asigurare următoarele entităţi:

a) societăţi de asigurare autorizate de A.S.F., direct şi/sau prin intermediul agenţilor de asigurare;

b) brokeri de asigurare autorizaţi de A.S.F.;

c) societăţi de asigurare autorizate în statele membre ale Uniunii Europene care îşi desfăşoară activitatea în România în temeiul dreptului de stabilire sau a libertăţii de a presta servicii;

d) agenţi de asigurare subordonaţi;

e) intermediari în asigurări autorizaţi în state membre ale Uniunii Europene care îşi desfăşoară activitatea în România în temeiul dreptului de stabilire sau a libertăţii de a presta servicii.

[Continuare…]

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here