Norma metodologică de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă din 06.01.2011, aprobată prin Ordinul MAI nr. 3/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 36/2011.

În vigoare de la 14.01.2011

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1.

(1) Avizele de securitate la incendiu sunt actele emise, în baza legii, de către inspectoratele judeţene şi al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, denumite în continuare inspectorate, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, adoptate în documentaţiile tehnice ale lucrărilor de construcţii, pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale – securitate la incendiu – a construcţiilor, instalaţiilor şi a altor amenajări.

(2) Avizele de protecţie civilă sunt actele emise, în baza legii, de către inspectorate, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor adoptate în documentaţiile tehnice ale lucrărilor de construcţii pentru realizarea adăposturilor de protecţie civilă sau punctelor de comandă.

Art. 2.

(1) Autorizaţiile de securitate la incendiu sunt actele administrative emise, în baza legii, de către inspectorate, prin care se certifică, în urma verificărilor în teren şi a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerinţei esenţiale “securitate la incendiu” la construcţii, instalaţii şi alte amenajări.

(2) Autorizaţiile de protecţie civilă sunt actele emise, în baza legii, de către inspectorate, prin care se certifică, în urma verificării documentelor şi în teren, realizarea adăposturilor de protecţie civilă sau punctelor de comandă, conform reglementărilor specifice.

Art. 3.

(1) Avizele de securitate la incendiu se emit în următoarele situaţii:

a) când sunt solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizaţiilor de construire, pentru categoriile de construcţii şi amenajări aprobate, potrivit legii, prin hotărâre a Guvernului;

b) pentru lucrările de schimbare a destinaţiei şi/sau de modernizare la construcţii şi amenajări existente, care nu necesită autorizaţii de construire, atunci când, în urma executării lucrărilor, construcţiile şi amenajările respective se încadrează în categoriile aprobate, potrivit legii, prin hotărâre a Guvernului prevăzută la lit. a), pentru care este necesară avizarea privind securitatea la incendiu;

c) pentru amplasarea construcţiilor în interiorul parcelelor şi asigurarea posibilităţilor de acces la drumurile publice, în conformitate cu prevederile Regulamentului general şi ale regulamentelor locale de urbanism, în cazurile în care nu se asigură îndeplinirea cerinţelor prevăzute de reglementările specifice.

(2) Avizele de protecţie civilă se emit când sunt solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizaţiilor de construire, pentru categoriile de construcţii aprobate, potrivit legii, prin hotărâre a Guvernului.

Art. 4.

(1) Avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu şi de protecţie civilă se solicită în scris de către persoanele fizice sau juridice direct inspectoratelor în a căror zonă de competenţă urmează să fie realizate ori sunt amplasate construcţiile sau amenajările respective.

(2) Modelele de cereri sunt prezentate în anexa nr. 1, pentru avizele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b), în anexa nr. 2, pentru avizele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c), în anexa nr. 3, pentru avizele prevăzute la art. 3 alin. (2), în anexa nr. 4, pentru autorizaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1), şi în anexa nr. 5, pentru autorizaţiile prevăzute la art. 2 alin. (2).

(3) Pentru construcţiile care se supun avizării privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, cererile şi documentaţiile tehnice se depun simultan.

Art. 5.

(1) Cererile, precum şi avizele şi autorizaţiile, însoţite de documentele prevăzute la art. 9, 12, 13, 18 şi 21, se înregistrează într-un registru special, în ordinea primirii, respectiv emiterii lor, asigurându-se evidenţa şi confidenţialitatea conţinutului acestora.

(2) Dacă documentele prezentate sunt incomplete sau nu conţin toate datele prevăzute în prezentele norme metodologice, lipsurile constatate se comunică solicitantului cu adresă scrisă semnată de inspectorul-şef, cu aplicarea ştampilei unităţii, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării.

(3) În situaţia în care documentaţia se restituie solicitantului spre completare pe loc, se vor specifica data, numele şi prenumele acestuia şi semnătura de ridicare, conform modelului din anexa nr. 6.

(4) Termenul de emitere a avizelor este de maximum 15 zile, termen care curge de la data depunerii documentaţiei complete.

(5) Termenul de emitere a autorizaţiilor este de maximum 30 de zile, termen care curge de la data depunerii documentaţiei complete.

[Continuare…]

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

2 COMENTARII

  1. stimate colonel ma adresez la dvs datorita faptului ca primarul municipiului sf.gheorghe construieste un gard cu fundament beton la caminul social situat pe str.lunca oltului in fata fata cu sediul central sc bogyo srl care are o distanta mica minim 30 metri si firma sc electrica judetean covasna la 20 de metri distanta ie vorba de dou bloc cu patru etaje unde treieste in jur 120 de famili cu copii si fiecare cirias detine butelie plus termo centrala termica ie instalat la fie care bloc la parter eu intreb pe esperti unitatii dvs normal primaria trebuiea sa vile prezinte certificatul de urbanim cu toate dovezile aneczate pentru a cere avizul dvs ceci gardul are o distanta foarte mic 1m50centimetru de la bloc si va fii inalt circa 2metu50 cm normal trebuiea sa ceara avize de securitate pentru incediu de ci va spun de ce viata ciriasilor nu ie in siguranta de oare ce doamne fer sa sare vra o butelie in aier sar sari si cele 120 de buteli plus termo centrala viata celor 400 de persoane ar fii in pericol iar salvamotisti nu ar avea ac ces de salvare find ca gardul care se ridica va fi pe litera u va fii o poarta la spatele blocului care va fii separat de gardul facut si la intrare va fii facut o poarta cu punt de control plus camere de video la fiecare colt care deja ie instalat si funtioneaza fiind ca primaria gazduieste si pe gardieni public local poate sa puna si paza cu dotari militare arfi getoul la municipiului acest cetateni nu sant condamnati si nu prezinta pericol social din ce nu sant judecat prin istanta judecatiresti sa egzacuta o detentie eu am meare rugaminte sa faceti ceva ca ie vorba de viata ceteteanului tarii si nu de un strain varog sa facetii o evaloare de macsima securirate de salvarea vietilor in caz de incediu va astept raspunsul dvs

  2. Buna seara! Am construit o casuta de vara in localitatea Provita de jos in jud Prahova .Casuta este cu destinatie locuinta de vara ,este din lemn si are dimensiune 5m /5m si o mansarda de 1.60 inaltime.In certificatul de urbanism se cere expertiza de securitate la incendiu.Va rog sa-mi spuneti daca este nevoie de aceasta expertiza la o casuta de 5 pe 5 sau cei de la primarie fac exces de zel si va mai rog sa-mi spuneti daca este intradevar nevoie cum pot sa fac acesta expertiza pentru a reusii sa-mi scot autorizatia de constructie .Cu deosebit respect Carmen Ionita.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here