Norma ASF nr. 16/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 667 din 2 septembrie 2015 (M.Of. nr. 667/2015).

În vigoare de la 02.09.2015

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. b) şi ale art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor,

în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 31 august 2015,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:

CAPITOLUL I

Constituirea, destinaţia şi utilizarea Fondului de garantare a asiguraţilor

Art. 1.

Prezenta normă reglementează procedurile de constituire a Fondului de garantare a asiguraţilor prevăzut la art. 1 din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor, de administrare şi de utilizare a resurselor financiare ale acestuia, precum şi procedura şi condiţiile de efectuare a plăţilor din disponibilităţile acestuia.

Art. 2.

(1) Resursele financiare ale Fondului de garantare a asiguraţilor, denumit în continuare Fond, sunt:

a) contribuţii ale asigurătorilor la Fond;

b) dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru neachitarea la termen a contribuţiei legale;

c) sume din recuperarea creanţelor Fondului;

d) sume din fructificarea disponibilităţilor Fondului;

e) sume provenite din alte surse, stabilite conform legii;

f) împrumuturi de la instituţiile de credit sau împrumuturi obligatare, prin emisiune de titluri de valoare ale Fondului.

(2) Resursele financiare ale Fondului vor fi utilizate pentru plata:

a) despăgubirilor/indemnizaţiilor rezultate din contractele de asigurare facultative şi obligatorii, încheiate cu asigurătorul aflat în procedură de faliment;

b) sumelor cuvenite creditorilor de asigurări a fi plătite de către Fond, în situaţia încetării contractelor de asigurare;

c) sumelor aferente constatării, instrumentării şi lichidării dosarelor de daună;

d) sumelor aferente înfiinţării, organizării, administrării şi funcţionării Fondului;

e) sumelor aferente desfăşurării activităţii Fondului pentru exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege.

Art. 3.

(1) Pentru stabilirea contribuţiei datorate de asigurători Fondului, cotele stabilite potrivit legii se aplică asupra primelor brute încasate din activitatea de asigurări directe (pe baza evidenţelor contabile lunare ale acestora), separat pe cele două categorii de asigurări, respectiv asigurări generale şi asigurări de viaţă.

(2) Primele brute încasate din activitatea de asigurări directe se determină astfel: la rulajul creditor al contului 401 “Decontări privind primele de asigurare” se adaugă rulajul creditor al contului 405 “Decontări privind operaţiunile de coasigurare”, diminuate cu rulajul debitor al contului 402 “Prime anulate şi de restituit”, la care se adaugă rulajul creditor al contului 474 “Venituri înregistrate în avans”/analitic distinct, diminuate cu rulajul debitor al contului 474 “Venituri înregistrate în avans”/analitic distinct, la care se adaugă rulajul creditor al contului 404 “Decontări privind intermediarii în asigurări”, diminuate cu rulajul debitor al contului 404 “Decontări privind intermediarii în asigurări”, la care se adaugă sumele din rulajul contului 765 “Venituri din diferenţe de curs valutar”, reprezentând diferenţele favorabile de curs valutar aferente încasării creanţelor din prime brute subscrise, şi se diminuează cu sumele din rulajul contului 665 “Cheltuieli din diferenţe de curs valutar”, reprezentând diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente primelor brute subscrise şi diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente evaluării creanţelor din prime brute subscrise. Asigurătorii care au evidenţiat în contabilitate sumele încasate în creditul contului 474 “Venituri înregistrate în avans”, iar la intrarea în vigoare a contractului de asigurare au debitat direct contul 474 “Venituri înregistrate în avans” prin contul 701 “Venituri din prime brute subscrise privind asigurările de viaţă directe” şi/sau prin contul 702 “Venituri din prime brute subscrise privind asigurările generale directe” nu vor diminua baza de calcul al contribuţiei datorate Fondului cu rulajul debitor al contului 474 “Venituri înregistrate în avans” aferent acestor sume.

[Continuare…]

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here