22 Noiembrie, 2019

Norma ASF nr. 1/2016 pentru modificarea Normei nr. 23/2014 privind asigurarea RCA

Norma ASF nr. 1/2016 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, publicată în Monitorul Oficial nr. 50 din 22 ianuarie 2016 (M.Of. nr. 50/2016).

În vigoare de la 22.01.2016

Potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară în şedinţa din data de 13 ianuarie 2016,

în baza prevederilor art. 53 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), precum şi ale art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:

Art. I.

Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 12 noiembrie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 20, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

” (8) În cazul vehiculelor pentru care, din cauza limitărilor tehnice sau juridice, nu există posibilitatea de a circula în afara teritoriului României, asigurătorii RCA emit doar poliţa de asigurare RCA, fără a include componenta Carte Verde.”

2. La articolul 21, alineatul (5) se abrogă.

3. La articolul 21, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” (6) Asigurătorii sunt obligaţi să transmită în format electronic Autorităţii de Supraveghere Financiară ipotezele folosite, metodele actuariale şi justificarea aplicării acestora pentru calculul menţionat la alin. (1), împreună cu baza de date utilizată pentru aceste calcule; în calculul tarifului de primă, asigurătorilor le este interzis să folosească indici de încărcare, coeficienţi de majorare şi/sau corecţie ori alte instrumente de ajustare a tarifelor care să nu fie fundamentate statistic şi actuarial, asigurându-se în acest fel o proporţionalitate între tarifele practicate în perioade succesive şi evoluţia daunalităţii pe segmentul respectiv de asiguraţi.”

4. La articolul 21, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:

” (61) Pentru fiecare segment prevăzut la alin. (6) asigurătorul RCA trebuie să utilizeze suficiente date istorice pentru a putea efectua un calcul relevant din punct de vedere statistic; în situaţia în care asigurătorul RCA nu deţine suficiente date istorice pentru fiecare segment, acesta trebuie să utilizeze date istorice disponibile din alte surse, raportate la piaţa din România sau la piaţa Uniunii Europene.”

Art. II.

Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

Bucureşti, 13 ianuarie 2016.

Nr. 1.

Ai nevoie de Norma ASF nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu